Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng năm học 2018-2019, phương hướng năm học 2019-2020

Sáng ngày 22/8/2019, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng (PCTN) năm học 2018-2019 và phương hướng năm học 2019-2020. Đến tham dự và chủ trì Hội nghị có GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cùng các đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thanh tra, PCTN của các đơn vị trực thuộc. Về phía Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà – Phó Giám đốc Phân hiệu, ThS. Nguyễn Hoàng – Phó Trưởng phòng Đào tạo – NCKH & HTQT, phụ trách công tác thanh tra, PCTN.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Phạm Hồng Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra trong việc giữ vững nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Để công tác thanh tra ngày một chuyên nghiệp. Trong Hội nghị lần này, GS.TS. Phạm Hồng Quang yêu cầu các đại biểu tham dự tập trung vào thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: công tác thể chế; sự phối hợp giữa các bộ phận làm công tác thanh tra, kiểm tra trong đơn vị như UBKT Đảng ủy, Ban thanh tra nhân dân, Bộ phận thanh tra; xây dựng kế hoạch thanh tra bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

E:\Dang website\TT2.jpg

GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe dự thảo báo cáo tổng kết thanh tra, PCTN năm học 2018-2019 và phương hướng năm 2019-2020; kế hoạch thanh tra thanh tra, kiểm tra và công tác PCTN năm học 2019-2020 của Đại học Thái Nguyên.

Sau khi nghe báo cáo và kế hoạch năm học 2019-2020, đa số các đại biểu đều nhất trí tán thành nội dung của báo cáo và kế hoạch đề ra. Một số đại biểu tham dự có ý kiến phát biểu đề nghị làm sáng tỏ một số nội dung trong báo cáo, đồng thời đề xuất một số giải phải để nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác thanh tra, PCTN, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, PCTN.

Kết luận Hội nghị, GS.TS. Phạm Hồng Quang đề nghị các đơn vị trực thuộc khi xây dựng kế hoạch thanh tra, PCTN cần xác định rõ bối cảnh của Đại học và của đơn vị hiện nay, trong đó phải gắn với công tác tự chủ của đơn vị. Từ đó, GS.TS. Phạm Hồng Quang yêu cầu công tác thanh tra, PCTN trong năm học 2019-2020 cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tăng cường giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Hai là, công tác thanh tra, kiểm tra cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: thực hiện đề án vị trí việc làm; quản lý tài chính, cơ sở vật chất; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

Ba là, cần đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, PCTN, trong đó cần tăng cường đối thoại với cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

Bốn là, sắp xếp lại bộ máy thanh tra trong các đơn vị theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

Cuối cùng, PGS. TS. Phạm Hồng Quang yêu cầu cần có quy định để thực hiện tốt công tác khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện thanh tra, PCTN.

E:\Dang website\TT1.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Nguyễn Hoàng - Phòng Đào tạo – NCKH & HTQT

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.