Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 1328/QĐ-BGDĐT, ngày 10/5/2019, ban hành thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Hưởng ứng cuộc thi, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai đã ban hành Công văn số 73/PHLC, ngày 13 tháng 6 năm 2019 về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, triển khai sâu rộng đến cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên toàn Phân hiệu.

Cuộc thiTuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhsẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến tháng 10-2019. Nội dung cuộc thi tập trung vào các chủ đề: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu, kết quả trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 33 năm đổi mới (1986 - 2019), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cuộc thi góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu triển khai cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia để Cuộc thi lan tỏa và thu hút các thí sinh dự thi.

Cuộc thi gồm có 03 đối tượng dự thi:

Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).

Bảng B: Dành cho công dân Việt Nam đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm ở trong và ngoài nước.

Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, lưu học sinh Việt Nam, những người quan tâm và dự thi (dưới 35 tuổi).

Thí sinh đăng ký tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 27/5/2019. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11-2019.

Thí sinh xem thông tin chính thức về Cuộc thi trên các trang điện tử: http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn, http://www.doanthanhnien.vn; http://www.gdtd.vn.

Với sự vào cuộc đồng bộ của Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Phân hiệu, hưởng ứng tham gia Cuộc thi và việc  đẩy mạnh học tập, làm theo Bác tạo niềm tin, sức bật mới động viên cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm dạy và học; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

                                                                                        Minh Tuấn – Phòng CT HSSV

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.