Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Sáng ngày 30/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí: Giàng Seo Vần - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; Nguyễn Văn Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy Khối; Nguyễn Trí Tuệ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp uỷ viên, đảng viêncủa các chi, đảng bộ cơ sở.

1

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh nhấn mạnh: các nghị quyết, quy định, kết luận tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra.

Do đó, đồng chí yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt; nắm vững các nội dung cơ bản, tăng cường việc trao đổi thảo luận các nội dung của nghị quyết. Sau hội nghị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống.

2

Hình ảnh đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Tỉnh ủy viên,

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37- KL/TW

Sau phần khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37- KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019.

3

Hình ảnh đồng chí Nguyễn Trí Tuệ- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh

giới thiệu, quán triệtQuy định số 08 - QĐi/TW

Tiếp theo chương trình Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Trí Tuệ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối giới thiệu, quán triệt Quy định số 08 - QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

4

Hình ảnh đồng chí Lại Vũ Hiệp – Trưởng ban Tuyên giáo

Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36 - NQ/TW

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Lại Vũ Hiệp – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36 - NQ/TW ngày 22/11/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lại Vũ Hiệp nhấn mạnh: Các chi bộ, đảng bộ cơ sở sau hội nghị học tập nghị quyết TW 8 cần có thêm các hình thức thảo luận chuyên đề, liên hệ với thực tiễn đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức viết bài thu hoạch nghiêm túc, nộp bài thu hoạch và báo cáo đúng thời gian quy định.

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp với sự tham gia đầy, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn Đảng bộ Khối./.

                                                                 Tác giả: Đinh Thị Thoan - Chi bộ 2

Download Template Joomla 3.0 free theme.