Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Bắc Hà đột phông nghiệp công nghệ cao tăng thu nhập cho người dân

Để nâng cao hiệu quả SXNN, tìm hướng thoát nghèo cho người dân, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm năng suất, chất lượng cao theo chuỗi nông sản sạch, từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu của đồng bào......

Xem thêm: Bắc Hà đột phông nghiệp công nghệ cao tăng thu nhập cho người dân

Download Template Joomla 3.0 free theme.