Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ThS. Trần Nhật Tân

 ShowStaffPic

HỌ VÀ TÊN: TRẦN NHẬT TÂN

Sinh ngày 20/11/1978

Quê quán: Diễn Châu- Nghệ An

Chức vụ: Phó Giám đốc

Chức danh/học vị: Thạc sĩ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912.623.885

Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh
Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

1. Giới thiệu bản thân:

Thạc sĩ Trần Nhật Tân, sinh năm 1978, tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Lớn lên trên mảnh đất Tây Bắc, miền sơn cước cùng 27 dân tộc  anh em. Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, nay là Trường Đại học Hà Nội (hệ chính quy), ngành tiếng Anh; tốt nghiệp Trường Đại học Công Đoàn Việt Nam (hệ chính quy), ngành kinh tế; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Trường Đại học Nghĩa Thủ, Đài Loan, tốt nghiệp loại xuất sắc.

Đã từng làm tại Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo 10 năm; tháng 1/2015 là chuyên viên chính Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tháng 8 năm 2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động biệt phái công chức công tác tại Đại học Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên điều chuyển về công tác tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và giữ cương vị là Phó Giám đốc.

2. Quá trình công tác:

Từ 01/7/2000-1/7/2005: Cán bộ Công ty Thương mại Tổng hợp Miền Nam, tại Hà Nội;

Từ 01/7/2005: Phó Trưởng Phòng Marketing, Công ty Thương mại Tổng hợp Miền Nam, tại Hà Nội;

Từ 01/10/2005-30/3/2006: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ mới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Từ 01/3/2006-31/5/2007: Chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Từ 01/6/2007 đến 2014: Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Từ 01/01/2015 đến 8/2016: Chuyên viên chính Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Từ 9/2016: Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

3. Lĩnh vực giảng dạy: 

- Một số môn thuộc ngành Kinh tế;

- Một số môn thuộc ngành Quản trị kinh doanh;

- Tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành.

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu về lĩnh vực Kinh tế

5. Kinh nghiệm công tác:

Trong qua trình công tác đã tham mưu cho cấp trên và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng:

Tham gia xây dựng sửa đổi Thông tư Hướng dẫn việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các cơ sở giáo dục: Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ  quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác;

Tham gia góp ý Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Tham gia góp ý sửa đổi Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Quyết định kèm các danh mục và nội dung công bố thủ tục hành chính Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Quyết định kèm các danh mục và nội dung công bố thủ tục hành chính cho Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014.

6. Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.