Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ( ngày thi 24/09/2017)

Thông báo công nhận kết quả thi  và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Đợt thi: 24 tháng 09 năm 2017

(Quyết định công nhận kết quả: Số 2071/QĐ-ĐHTN ngày 28/09/2017

của Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số CMTND

Điểm trắc ngiệm

Điểm thực hành

Số hiệu văn bằng, chứng chỉ

1        

NGUYỄN VĂN AN

06/11/1969

Hà Nam

063107180

8.00

6.25

111990

2        

ĐÀO THỊ BIẾC

16/10/1985

Thái Bình

151567726

9.00

6.75

111991

3        

NGỌC THỊ BÌNH

06/04/1980

Cao Bằng

063314546

8.00

6.75

111992

4        

TRẦN THỊ BÌNH

17/03/1978

Hà Nam

063359327

6.50

7.00

111993

5        

PHẠM THỊ CHÂU

22/04/1972

Lào Cai

063207909

6.50

5.50

111994

6        

TĂNG DUY CHINH

04/03/1982

Yên Bái

063069077

5.25

6.75

111995

7        

ĐỖ ĐÌNH CỦA

20/12/1978

Nam Định

063118319

8.50

5.75

111996

8        

TRẦN ĐỨC ĐÁNG

07/05/1974

Lào Cai

063042073

9.50

6.00

111997

9        

LÙ THỊ DỈN

08/08/1991

Lào Cai

063275468

8.00

5.75

111998

10    

VŨ VĂN DUÂN

15/09/1970

Thái Bình

063008036

7.50

5.50

111999

11    

LÝ THU HÀ

14/08/1978

Lào Cai

063045125

7.50

5.75

112000

12    

DƯƠNG THỊ NGUYỆT HẰNG

08/08/1985

Yên Bái

063537272

6.50

7.50

112001

13    

PHẠM THỊ HẠNH

08/02/1978

Lào Cai

063145940

8.50

6.25

112002

14    

BÙI THỊ HIÊN

23/03/1977

Lào Cai

063170910

8.50

6.75

112003

15    

BÙI THANH HIỀN

01/03/1991

Lào Cai

063288310

8.75

7.25

112004

16    

ĐÀO THỊ HOA

22/06/1981

Thái Bình

063406052

8.25

6.25

112005

17    

TRỊNH THỊ THANH HOA

29/07/1983

Lào Cai

063090574

7.75

5.25

112006

18    

ĐINH THU HOÀI

16/07/1984

Lào Cai

063090596

6.00

8.25

112007

19    

THỀN THUÝ HỒNG

12/04/1984

Lào Cai

063060318

8.25

8.75

112008

20    

HOÀNG VĂN HUÂN

16/12/1986

Lào Cai

063118040

7.00

8.75

112009

21    

VŨ THỊ HUÊ

04/08/1987

Lào Cai

063212423

8.25

8.25

112010

22    

TRIỆU THỊ HUẾ

14/12/1986

Yên Bái

063156791

7.25

7.75

112011

23    

VƯƠNG THỊ HUỆ

10/08/1978

Lào Cai

063076933

7.50

6.00

112012

24    

ĐỖ THỊ HUYỀN

11/02/1974

Lào Cai

063016718

7.50

7.00

112013

25    

VÙI VĂN KHƯƠNG

21/09/1984

Lào Cai

063076745

5.50

6.25

112014

26    

LỪU VĂN KIÊN

04/11/1986

Lào Cai

063174592

5.25

7.25

112015

27    

NÔNG THỊ KIM

16/05/1992

Lào Cai

063275313

6.75

6.00

112016

28    

ĐẶNG THỊ THÚY LAN

24/07/1986

Lào Cai

063164627

9.00

9.00

112017

29    

LÝ THỊ LAN

27/03/1979

Lào Cai

063045108

6.50

6.75

112018

30    

TẢI THỊ LÊ

16/06/1981

Lào Cai

043069042

5.25

5.00

112019

31    

LÝ THỊ LIÊN

12/05/1991

Lào Cai

063245207

6.25

5.50

112020

32    

NGUYỄN THỊ THU LƯƠNG

06/01/1986

Lào Cai

063137349

8.50

5.75

112021

33    

PHẠM XUÂN MAI

15/10/1971

Lào Cai

063005604

6.25

5.25

112022

34    

TRẦN THỊ MAI

26/10/1983

Lào Cai

063076814

5.50

5.25

112023

35    

VƯƠNG THỊ MAI

13/08/1982

Lào Cai

063095571

6.75

6.00

112024

36    

LÝ THỊ MÂY

10/10/1984

Lào Cai

063090648

8.50

8.75

112025

37    

VƯƠNG VĂN MINH

17/11/1982

Lào Cai

063118489

7.00

7.50

112026

38    

LÙ THỊ NGÀ

28/04/1982

Lào Cai

063078827

7.25

7.50

112027

39    

TRƯƠNG QUỲNH NGỌC

15/06/1978

Lào Cai

063076380

7.75

5.00

112028

40    

TRIỆU THÚY NHÂM

10/02/1991

Lào Cai

063236375

8.50

8.00

112029

41    

HÀ LÊ HỒNG NHUNG

09/07/1991

Lào Cai

063334765

8.75

9.00

112030

42    

TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG

05/07/1985

Yên Bái

063118509

6.50

6.25

112031

43    

LÙNG THỊ PHẤN

07/08/1989

Lào Cai

063282317

7.50

6.50

112032

44    

TRẦN THỊ PHƯƠNG

12/08/1976

Lào Cai

063042072

8.00

7.00

112033

45    

TRƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG

02/11/1979

Lào Cai

063017392

9.00

8.00

112034

46    

VŨ THỊ PHƯƠNG

03/10/1992

Phú Thọ

063316663

8.50

9.00

112035

47    

VŨ THỊ MINH PHƯƠNG

04/05/1985

Lào Cai

063118438

7.00

7.00

112036

48    

ĐOÀN HỒNG QUÂN

05/11/1984

Nam Định

162741816

7.00

6.75

112037

49    

TRẦN HỒNG QUÂN

13/05/1979

Phú Thọ

063059605

8.75

7.00

112038

50    

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

12/04/1994

Yên Bái

063536345

6.50

8.75

112039

51    

NGUYỄN HỒNG SƠN

27/09/1980

Lào Cai

063189581

8.75

7.75

112040

52    

NGUYỄN VĂN TÁM

28/06/1973

Ninh Bình

063444088

8.50

6.75

112041

53    

NGUYỄN THỊ TÂN

21/04/1990

Lào Cai

063182330

8.50

8.00

112042

54    

CÙ THỊ THANH

08/07/1991

Hà Nam

168373559

5.50

6.75

112043

55    

ĐỖ CHÍ THANH

29/02/1976

Lào Cai

063090741

6.50

7.25

112044

56    

PHẠM MINH THÀNH

11/12/1986

Lào Cai

063090686

7.50

8.25

112045

57    

VŨ TẤT THÀNH

04/06/1984

Lào Cai

063108367

8.00

8.00

112046

58    

LÂM THỊ THẢO

03/11/1983

Nam Định

063069016

6.00

7.50

112047

59    

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

16/05/1980

Phú Thọ

063059736

9.00

6.25

112048

60    

LỒ THỊ THỀN

11/08/1977

Lào Cai

063097618

7.00

7.25

112049

61    

LÙ THỊ THO

27/04/1991

Lào Cai

063256916

8.00

8.25

112050

62    

CHÂU KIM THƠ

08/02/1990

Lào Cai

063182354

8.25

8.00

112051

63    

NÔNG THỊ THU

13/10/1990

Lào Cai

063314807

8.00

7.50

112052

64    

VƯƠNG THỊ THU

25/08/1990

Lào Cai

063182399

7.75

8.00

112053

65    

TRẦN THỊ THU

09/10/1987

Lào Cai

063118045

7.00

7.75

112054

66    

NGUYỄN THỊ THÙA

19/05/1971

Lào Cai

063076704

7.00

7.25

112055

67    

VƯƠNG ĐỨC THƯỜNG

20/10/1975

Lào Cai

063001488

6.50

5.50

112056

68    

NGUYỄN HỒNG THÚY

05/06/1980

Lào Cai

063138921

6.75

5.00

112057

69    

LỤC THỊ THỦY

03/02/1982

Lào Cai

063060322

7.50

6.25

112058

70    

TRƯƠNG THỊ THỦY

04/06/1989

Lào Cai

063280956

6.50

7.25

112059

71    

VI THỊ TIÊN

25/09/1991

Lào Cai

063252592

6.50

6.00

112060

72    

LÝ VĂN TIẾN

27/02/1983

Lào Cai

063138930

7.25

7.00

112061

73    

HOÀNG THỊ TÌNH

05/01/1978

Lào Cai

063036329

8.00

5.00

112062

74    

PHẠM VĂN TOÀN

06/05/1977

Yên Bái

063182057

7.25

6.75

112063

75    

ĐÀO VĂN TOẢN

24/12/1985

Lào Cai

063249219

7.50

7.00

112064

76    

TRẦN THỊ THU TRANG

10/06/1986

Yên Bái

063172523

7.75

7.25

112065

77    

CHÂU XUÂN TRƯỜNG

12/08/1982

Lào Cai

063118502

5.00

7.75

112066

78    

LỤC THỊ TƯ

14/02/1992

Lào Cai

063275330

8.50

8.00

112067

79    

VƯƠNG THỊ TƯ

01/04/1986

Lào Cai

063118071

6.25

6.25

112068

80    

TRẦN QUỐC TUẤN

16/08/1983

Lào Cai

063090605

6.50

5.00

112069

81    

TRẦN THỊ TUẤT

16/03/1970

Thái Bình

063015732

6.75

5.50

112070

82    

ĐỖ THỊ TƯƠI

03/06/1979

Lào Cai

063050954

6.75

7.00

112071

83    

ĐÀO ANH TUYẾN

15/04/1977

Lào Cai

063330456

5.00

5.25

112072

84    

LƯƠNG THÚY VÂN

02/02/1982

Lào Cai

063097434

6.00

5.00

112073

85    

VÀNG THỊ XUÂN

02/11/1990

Lào Cai

063274598

6.25

6.75

112074

86    

LÙNG PHIN XUẨN

16/05/1988

Lào Cai

063138688

7.50

7.00

112075

87    

LÙ THỊ YẾN

19/12/1985

Lào Cai

063189631

7.25

6.50

112076

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.