Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Danh sách cán bộ, giảng viên

1. GIÁM ĐỐC

thầy hà 1

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm
Học hàm/học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Cử nhân ĐH Tiếng Anh
Chức danh: Giảng viên cao cấp
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0214.3859.898
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

chị phương 2

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Phương
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Phó Giám Đốc Trung Tâm
Học vị: Thạc sỹ
Hiện đang làm Ngiên cứu sinh chuyên ngànhKhoa học
máy tính tại Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn Lâm
Khoa học Việt Nam.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0912.388.566
Đơn vị: Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

3. CÁN BỘ 

anh phúc 3

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nông Hạnh Phúc
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Cán bộ
Học vị: Cử nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:0984.684.995
Đơn vị: Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

4. CÁN BỘ 

C NHUNG 4

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Hà Lê Hồng Nhung
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Cán bộ
Học vị: Thạc sỹ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0964.158.988
Đơn vị: Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

5. CÁN BỘ 

chị cúc  5

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Lưu Thị Cúc
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Cán bộ
Học vị: Thạc sỹ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0982.252.686
Đơn vị: Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

6. CÁN BỘ 

a luân 6

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thành Luân
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Cán bộ
Học vị: Thạc sỹ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 01679.426.993
Đơn vị: Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

7. CÁN BỘ 

hà 7

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trần Ngọc Hà
Năm sinh: 1994
Chức vụ: Cán bộ
Học vị: Cử nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0979.552.394
Đơn vị: Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

8. CÁN BỘ 

c hiên 8

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đỗ Thị Hiên
Năm sinh: 1992
Chức vụ: Cán bộ
Học vị: Cử nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:0964.742.615
Đơn vị: Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

9. CÁN BỘ 

THẢO 999

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Năm sinh: 1993
Chức vụ: Cán bộ
Học vị: Cử nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:0981.173.418
Đơn vị: Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

10. CÁN BỘ 

CHỊ HƯỜNG 10

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Lê Thu Hường
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Cán bộ
Học vị: Thạc sỹ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:0987.347.319
Đơn vị: Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

Download Template Joomla 3.0 free theme.