Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Chức năng Track Changes (theo dõi những thay đổi) trong chương trình soạn thảo văn bản MS Word

Tính năng Track Changes cho phép bạn và đồng nghiệp cùng chỉnh sửa một tài liệu trên Microsoft Word. Mọi thay đổi về nội dung của mỗi người sẽ được ghi nhận và tất cả đều theo dõi dễ dàng.

Bài viết này dựa trên phiên bản Microsoft Word 2007, cách thực hiện cũng tương tự cho Microsoft Word 2003, 2010, 2013 và 2016.

1. Bật track changes trước khi sửa văn bản

Trong Microsoft Word, bạn vào thẻ Review, chọn Track Changes. Lúc này mọi thay đổi như thêm, xóa, sửa nội dung tài liệu đều được Microsoft Word ghi nhận và hiển thị ngay trên tài liệu. Track Changes cho phép bạn thay đổi màu sắc, cách thức hiển thị các thông tin đã chỉnh sửa. Mặc định, Track Changes sẽ hiển thị một gạch thẳng đứng bên trái nếu dòng có thay đổi; màu đỏ và gạch dưới khi chèn thêm văn bản, gạch ngang khi xóa văn bản.

1

 2. Tắt track changes

Muốn thoát chế độ track changes ta kích vào nút Track changes ở hình trên.

3. Các kiểu hiện thị khi chỉnh sửa

Khi văn bản có sự thay đổi sau khi chỉnh sửa thì Ms Word sẽ lưu lại tất cả các vị trí thay đổi trong văn bản. Mặc định, Track Changes sẽ hiển thị một gạch thẳng đứng bên trái nếu dòng có thay đổi.

Khi xóa văn bản thì văn bản bị xóa đi sẽ có màu đỏ kèm theo gạch ngang thân như hình dưới:

2

 

Khi chèn thêm văn bản thì văn bản được chèn thêm sẽ có màu đỏ kèm theo gạch chân màu đỏ:

3

4. Xem và ẩn Track Changes

Track Changes luôn hiển thị các ghi nhận "đầy màu sắc" trên văn bản, vì vậy nếu cảm thấy hoa mắt ta có thể ẩn những hiển thị "rườm rà" này. Ta vào công cụ hiển thị “Final Showing Markup”, nhấn chọn Final. Lúc này các ghi nhận của Track Changes sẽ ẩn đi.Để xem tài liệu gốc, trước khi chỉnh sửa, thay đổi ta chọn Original.

5. Chấp nhận hoặc bỏ qua các chỉnh sửa

Nếu chấp nhận tất cả các thay đổi trên văn bản ta chọn Accept all changes in document như hình dưới:

4

Ta có thể kết hợp nút NextAccept để chấp nhận từng thay đổi hoặc Reject để không chấp nhận thay đổi đó.

Nông Hạnh Phúc

Nguyên tắc chọn phông chữ, bảng mã, kiểu gõ phù hợp

1. Các nhóm phông chữ tiếng Việt

Có 3 nhóm phông chữ phổ biến hiện nay gồm:

- Nhóm phông chữ TCVN3 (tiêu chuẩn Việt Nam 3) gồm tất cả các phông chữ có phần đầu là .vn ví dụ: .VnTime, .VnArial, .VnAristote,…

- Nhóm phông chữ VNI bao gồm tất cả các phông chữ có phần đầu là VNI-, ví dụ: VNI-Time, VNI-Tod,…

- Nhóm phông chữ quốc tế (Unicode) gồm các phông chữ còn lại, ví dụ: Times New Roman, Arial, Tahoma,…

Trong 3 nhóm phông chữ ở trên, có 2 nhóm phông chữ phải cài thêm là nhóm phông chữ TCVN3 và nhóm phông chữ VNI còn lại nhóm phông chữ quốc tế thì đã được cài đặt sẵn theo hệ điều hành của máy tính. Chính vì thế hiện nay đa số sử dụng phông chữ Times New Roman trong nhóm phông chữ quốc tế để soạn thảo văn bản hành chính. Tuy nhiên, muốn sử dụng được nhiều phông chữ nghệ thuật thì ta vẫn phải dùng các phông chữ TCVN3 và VNI, nhất là đối với những người làm về đồ họa, thiết kế cần sử dụng những phông chữ nghệ thuật để phục vụ cho công việc thiết kế, trình bày.

2. Các chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt

Có 2 chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt phổ biến hiện nay là Unikey và Vietkey.

Chương trình Unikey được tải từ địa chỉ: http://unikey.vn

Chương trình Vietkey được tải từ địa chỉ: http://www.vietkey.com.vn

3. Các kiểu gõ tiếng Việt

Kiểu gõ tiếng Việt là quy tắc để gõ được tiếng Việt có dấu và mũ. Có nhiều kiểu gõ tiếng Việt khác nhau: TelexVNI,… nhưng kiểu gõ Telex vẫn là kiểu gõ tiếng Việt phổ biến nhất hiện nay.

4. Quy tắc gõ cho kiểu gõ Telex

Picture1

5. Các bảng mã tiếng Việt

Có 3 bảng mã phổ biến hiện nay là: UnicodeTCVN3 và VNI Windows.

Để có thể gõ được tiếng Việt ta phải chỉnh bảng mã trên chương trình hỗ trợ tiếng Việt (Unikey, Vietkey) tương thích với phông chữ cần soạn thảo:

- Chỉnh bảng mã Unicode để soạn thảo với các phông chữ nhóm quốc tế (Times New Roman, Arial,…);

- Chỉnh bảng mã TCVN3 để soạn thảo với các phông chữ TCVN3 (.VnTime, .VnArial,…);

- Chỉnh bảng mã VNI để soạn thảo với các phông chữ VNI (VNI-Times, VNI-Tod,…).

6. Cài đặt mặc định phông chữ

Vào Format/Font… (Ctrl + D), xuất hiện bảng thoại:

bài anh phúc 2

Trong thẻ Font ta chỉnh phông chữ trong khung Font, chỉnh kiểu chữ trong khung Font style, chỉnh cỡ chữ trong Size. Sau đó bấm Default để thiết lập mặc định.

Nông Hạnh Phúc

Download Template Joomla 3.0 free theme.