HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC TỈNH DUYỆT ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI 2020

       Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một trong những định hướng chiến lược trọng tâm nhằm phát triển Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm của Bộ ngành, Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai, hoạt động nghiên cứu khoa học của Phân hiệu đã có những phát triển đáng kể về số lượng, chất lượng, tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có ý nghĩa thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh lào Cai, góp phần đưa tiến bộ khoa học đến với đời sống, sản xuất của người dân của khu vực đồng thời góp phần đào tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho các địa phương.

       Chiều ngày 15/8/2020, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai, Hội đồng tư vấn KH tỉnh đã tổ chức họp xét duyệt đề cương thuyết minh đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Công nghệ tỉnh. Tham dự có các đồng chí ủy viên Hội đồng KHCN tỉnh, chủ nhiệm và thành viên đề tài, đại diện các cơ quan chủ trì Đề tài cùng đơn vị doanh nghiệp phối hợp tham gia đề tài.

 5 copy

Ảnh. Quảng cảnh Hội đồng họp xét duyệt thuyết minh đề tài

Tại phiên họp cùng ngày, đã có 2 đề tài thuộc các lĩnh vực nông lâm, văn hóa tham gia báo cáo. Trung Nghiên cứu và Chuyển giao KHCN thuộc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai chủ trì thực hiện đề tài:Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống, trồng cây dược liệu Dâm dương hoắc (Epimedium sp) và cây Bạch quả (Ginkgo biloba) tại tỉnh Lào Cai”. Chủ nhiệm đề tài là PGS.TS. Hoàng Văn Hùng vàThS. Nguyễn Hoàng đồng chủ nhiệm, Th.S Nguyễn Thị Tần - thư ký. Đề tài dự kiến thực hiện từ tháng 01/2020 đến tháng 01/2022 với mục tiêu tập trung xây dựng nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống, trồng cây dược liệu dược liệu Dâm dương hoặc và Bạch quả theo hướng GACP-WHO tại tỉnh Lào Cai.

Sau khi nghe chủ nhiệm trình bày thuyết minh đề tài, ý kiến các phản biện, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chính xác và xây dựng, các thành viên hội đồng đã nhận xét, góp ý cho đề tài, trao đổi các nội dung khía cạnh có liên quan đến đề tài giúp chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh phù hợp nhất.

6

GS.TS. Nguyễn Văn Tập (Phản biện) nêu ý kiến góp ý cho thuyết minh đề tài

 

Thay mặt hội đồng, Chủ tịch hội đồng đã kết luận đề tài có tính cấp thiết và thời sự, do được xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn. Các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề ra phù hợp với tên của đề tài, cũng như yêu cầu của cơ sở đặt hàng. Bản thuyết minh đề cương xây dựng có cơ sở khoa học. Hội đồng nhất trí thông qua báo cáo thuyết minh đề tài. Yêu cầu cơ quan chủ trì là Trung Nghiên cứu và Chuyển giao KHCN thuộc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai và chủ nhiệm đề tài khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung thuyết minh theo ý kiến thành viên các hội đồng khoa học tỉnh.

Kết quả đạt được trong phiên họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2020 của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai với vai trò là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài đã thể hiện được rõ năng lực, vai trò của đơn vị trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực NCKH và CGCN tại các địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Nguyễn Thị Tần / Trung tâm NC&CG KHCN

Tin mới

Các tin khác