Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông ngiệp - trong thời kỳ hội nhập

         Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là một trong những giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Nam 2

        Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định: Trong 30 năm qua, ngành Nông nghiệp đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu nông sản đi 185 nước với giá trị xuất khẩu năm 2017 đạt khoảng 36 tỉ USD, dự kiến năm 2018 vượt con số 40 tỉ USD.

         Con số này khẳng định vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển ngành Nông nghiệp nói chung, nông nghiệp công nghệ cao nói riêng. Khoa học và công nghệ chính là giải pháp then chốt, quyết định hiệu quả, sức cạnh tranh của ngành Nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

         Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, ngành Nông nghiệp phải tiếp tục đẩy mạnh tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các chương trình, dự án để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

         Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu hướng “tất yếu” trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, đồng thời, là giải pháp để cơ cấu lại nông nghiệp. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ cao để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu. 

         Khi áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp sẽ hạn chế được sự lãng phí về tài nguyên đất, nước do tính ưu việt của các công nghệ này như công nghệ sinh học, công nghệ gen, công nghệ sản xuất phân hữu cơ và tự động hóa sản xuất. Với  việc tiết kiệm chi phí và tăng năng xuất cây trồng vật nuôi, quá trình sản xuất rễ rằng đạt được hiệu quả theo quy mô và do đó tạo ra nền sản xuất lớn với lượng sản phẩm đủ để cung cấp cho quá trình chế biến công nghiệp. Cũng nhờ thương mại hóa được sản phẩm mà các thương hiệu sản phẩm được tạo ra và cạnh tranh trên thị trường. Lợi thế về quy mô và chi phí thấp là các yếu tố đảm bảo các sản phẩm nội địa cạnh tranh được với hàng ngoại nhập ít nhất ở chi phí vận chuyển và maketing.

         Để nông nghiệp thực sự là một thế mạnh của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, có thương hiệu mạnh và đủ sức cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế cần phải tiến hành đầu tư mạnh mẽ và bài bản cho sản xuất nông nghiệp, mở rộng và phát triển hơn nữa các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo và hỗ trợ người nông dân trong sản xuất với sự đồng hành của mô hình liên kết 4 nhà: Nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp và nhà nông sẽ là hướng đi đột phá của nông nghiệp Việt Nam trong thời đại mới.

 Tác giả: ThS. Nguyễn Hoài Nam

Download Template Joomla 3.0 free theme.