Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

I. Thông tin chung

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực được thành lập theo Quyết định số: 1628/QĐ-ĐHTN ngày 18/9/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- Tên Tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

- Tên Tiếng Anh: Human resources training and development center

- Cơ quan quản lý trực tiếp: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02143 859 299

- Fax:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Chức năng

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là đơn vị trực thuộc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai. Trung tâm có chức năng tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc thực hiện công tác tuyển sinh; tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

3. Nhiệm vụ

- Tổ chức truyền thông, xây dựng hình ảnh quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền về các ngành nghề đào tạo; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác tuyển sinh; tạo nguồn cho các hệ đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Phân hiệu;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận trong khu vực.

- Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quy định và tổ chức các hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng, sử dụng lao động.

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.