Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

QUY TRÌNH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI PHÂN HIỆU

QUY TRÌNH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI PHÂN HIỆU

Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã đã dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”. Trong thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành giáo dục đã duy trì nghiêm túc, phát huy được vai trò của công tác thi đua, khen thưởng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính trị được duy trì ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành giáo dục. Thông qua thi đua, khen thưởng để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của con người và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thúc đẩy phong trào phát triển đi lên.

Untitled123

PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Phân hiệu tặng hoa và giấy khen cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cailà một đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên, một trong những Đại học vùng có sự phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác thi đua khen thưởng. Trên cơ sở đó, Phân hiệu luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đưa công tác thi đua khen thưởng tại phân hiệu phát triển và gặt hái được nhiều thành tựu, để làm được điều đó Phân hiệu đã xây dựng quy trình thi đua khen thưởng chặt chẽ và phù hợp với Phân hiệu.

Bước 1: Phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, phong trào thi đua gắn với sứ mệnh của giáo dục trong năm học.

Bước 2: Các cá nhân, đơn vị đăng ký thi đua và hình thức khen thưởng trực tuyến trên phần mềm do Phân hiệu xây dựng.

Bước 3: Bộ phận thi đua khen thưởng tổng hợp và lưu trữ trực tuyến đăng ký thi đua của các cá nhân đơn vị. (lưu trữ trực tuyến nhằm giảm bớt gánh nặng lưu trữ so với lưu trữ thông thường trước đây).

Bước 4:Triển khai thực hiện phong trào thi đua

Giao chỉ tiêu thi đua cho các đơn vi.

Trưởng đơn vị giao chỉ tiêu cho các cá nhân.

Trưởng đơn vị theo dõi, tổ chức bình xét chấm điểm xếp loại cá nhân hàng tháng gửi về phòng HCTH tổng hợp làm căn cứ xếp loại thi đua cuối năm học.

Bước 5:Đánh giá và công nhận kết quả thi đua

- Các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua: Hoàn thành bộ hồ sơ đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân gửi về bộ phận thi đua khen thưởng.

- Xét công nhận và chuẩn y danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể.

- Đối với các hình thức khen cao không thuộc thẩm quyền Phân hiệu, Hội đồng thi đua khen thưởng Phân hiệu sẽ tổng hợp hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền xem xét công nhận.

Nguyễn Việt Anh

Download Template Joomla 3.0 free theme.