Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ NGUỒN VỐN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

Năm học 2017 - 2018 vừa qua được sự quan tâm của Bộ giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai được đầu tư tăng cường cơ sở vật chất phục vụ Đào tạo và Nghiên cứu khoa học bằng nguồn vốn ngân sách của Bộ giáo dục và Đào tạo với giá trị của Dự án là gần 7 tỷ đồng, quy mô của dự án cụ thể như sau:

 

        1. Mua sắm trang thiết bị.

          - Mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho Đào tạoNghiên cứu Khoa học gồm.

+ Mua sắm thiết bị phục vụ học môn giáo dục thể chất;

+ Mua sắm thiết bị phục vụ giảng đường;

+ Mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý và điều hành;

+ Mua sắm thiết bị phục vụ cho các mô hình (thiết bị xưởng chế biến dược liệu);

+ Mua sắm thiết bị thực hành phục vụ Ngành du lịch nhà hàng khách sạn;

1

Ảnh: Phòng thí nghiệm

2.Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học:

+ Xây dựng vườn Nghiên cứu và Bảo tồn giống Phong lan rừng, hệ thống tưới nước và cấp nước vườn cây dược liệu phục vụ nghiên cứu khoa học;

2

Ảnh: Vườn nghiên cứu và bảo tồn phong lan

3

Hàng rào khu vườn cây trồng dược liệu

3. Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô: Gồm các thiết bị thực hành nuôi cây mô phục vụ công tác thực hành thí nghiệm của giảng viên và sinh viên

Công tác thực hiện mua sắm trang thiết bị và xây dựng mô hình đến nay đã thực hiện xong hiện đã đưa vào sử dụng trong quý III/2018. Trong quá trình tiếp nhận thiết bị và chuyển giao công nghệ đã có sự phối hợp đồng bộ giữa các Khoa chuyên môn và Trung tâm có liên quan,

Sau khi tiếp nhận các thiết bị hiện đại, cán bộ, giảng viên đã được nhà cung cấp hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị và chuyển giao công nghệ một cách tỉ mỉ. Nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, cán bộ, giảng viên tiếp thu tích cực các qui trình và tiến hành vận hành trước sự theo dõi, giám sát của cán bộ hướng dẫn đạt kết quả cao.

Ảnh và bài: Nguyễn Chí Hiển

Download Template Joomla 3.0 free theme.