Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN SÁP NHẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

          Sáng 17/11, tại Trường CĐSP Lào Cai, Hội đồng thẩm định thực tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Phạm Xuân Hậu – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn cùng với các thành viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã có buổi là việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, Đại học Thái Nguyên, Trường CĐSP Lào Cai nhằm chuẩn bị cho công tác sáp nhập Trường CĐSP Lào Cai vào Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.

           Tham gia buổi làm việc, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên do PGS.TS. Trần Viết Khanh – Phó Giám đốc làm trưởng đoàn cùng với lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ, Ban Đào tạo, Ban Kế hoạch Tài chính, Văn Phòng. Về phía Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai có PGS.TS. Hoàng Văn Hùng – Giám đốc, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà – Phó Giám đốc cùng với lãnh đạo Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Đào tạo – NCKH&HTQT tham gia buổi làm việc.

          Thay mặt cho Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Đàm Thị Uyên – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ báo cáo tóm tắt Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư Phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên (Thực chất là sáp nhập vào Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai). Về phía Đại học Thái Nguyên, ngay khi được sự đồng chí về chủ trương sáp nhập của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 2366/BGD&ĐT-TCCB, ngày 7/6/2018, Đại học Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Thái Nguyên đã chỉ đạo Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc sáp nhập.

          Các đại biểu tham gia đều cho rằng chủ trương sáp nhập Trường CĐSP Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên là đúng đắn và cần thiết theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời tích cực thảo luận về các nội dung của Đề án, đặc biệt là về kinh phí hoạt động, chuẩn bị cơ sở vật chất, đất và tài sản trên đất; sắp xếp và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên được điều chuyển từ Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai sang Đại học Thái Nguyên, cũng như sắp xếp công việc cho bộ phận cán bộ, giáo viên còn lại;

          Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định việc sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên rất quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục Lào Cai, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực. Ngay sau buổi làm việc với Hội đồng thẩm định, tỉnh Lào Cai sẽ khẩn trương chỉ đạo Tổ soạn thảo Đề án phối hợp với các sở, ngành liên quan bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào ngày 30/11/2018 để xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

          Về phía Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Trần Viết Khanh cam kết sẽ chỉ đạo sát sao các Ban chức năng, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai phối hợp cùng với các sở, ngành của tỉnh Lào Cai sớm hoàn thiện Đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12

PGS.TS. Đàm Thị Uyên – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Thái Nguyên báo cáo Đề án sáp nhập trường Cao đẳng Sư Phạm Lào Cai và Đại học Thái Nguyên 

13

Đồng chí Phạm Xuân Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Phó Chủ tịch Hội đồng, Trưởng đoàn thẩm định phát biểu ý kiến.

14

Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bài viết: Trần Anh Quang

Ảnh: Nguồn Báo Lào Cai.

Download Template Joomla 3.0 free theme.