Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Nghị định 143/2018/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày 15/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

Người lao động cần lưu ý:  Từ ngày 01/01/2019, cơ sở khám chữa bệnh cấp cho người lao động Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu cũ thì người lao động đề nghị cơ sở khám chữa bệnh cấp lại mẫu mới theo Thông tư 56 để được hưởng trợ cấp BHXH.

Trường hợp người lao động không được BHXH chi trả trợ cấp vì Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không đúng quy định thì cơ sở khám chữa bệnh phải bồi thường cho người lao động. Tuy nhiên, để tránh rắc rối, tốn thời gian thì người lao động khi khám chữa bệnh nên đề nghị cơ sở khám chữa bệnh cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới.

    Về khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH sẽ tiếp tục thực hiện như quy định hiện hành. Cụ thể, gồm 15 khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc, như là: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động 2012; Tiền thưởng sáng kiến; Tiền ăn giữa ca; Khoản hỗ trợ xăng xe; Khoản hỗ trợ điện thoại; Khoản hỗ trợ đi lại…

          Theo đó, NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Trừ các đối tượng nêu sau sẽ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP;

- NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Cũng theo Nghị định này, từ ngày 01/01/2022, NLĐ thuộc trường hợp nêu trên, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất (trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Lưu ý: NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Nghị định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018. Riêng các chế độ về hưu trí và tử tuất quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

                                                                                       ThS: Đỗ Thị Oanh  

Download Template Joomla 3.0 free theme.