Sự thay đổi của nhiều chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội

Năm 2019 đánh dấu sự thay đổi của nhiều chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) mà người lao động và người sử dụng lao động cần biết. Dưới đây là tổng hợp về những thay đổi này.

Xem thêm: Sự thay đổi của nhiều chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội

Hãy tập 7 cách đọc sách này để thành công trong công việc!

           Trong một thế giới bận rộn, chúng ta dường như rất khó có thời gian để đọc sách. Tuy nhiên, một khi bạn đã coi đó là một việc cần thiết, một ưu tiên, thì chẳng có gì là không thể. Đây là một số cách mà chính những người thành công nhất thế giới đã tổng kết lại cho chúng ta, để “cài đặt” thói quen học hỏi qua những cuốn sách.

Xem thêm: Hãy tập 7 cách đọc sách này để thành công trong công việc!

SINH VIÊN CÓ NÊN ĐI LÀM THÊM ?

Hiện nay có rất nhiều sinh viên đến các trung tâm môi giới tìm cho mình một công việc bán thời gian với rất nhiều lý do khác nhau.“Làm thêm” hay sinh viên thường gọi với cái tên là “part-time job” có lẽ là một chủ đề rất được sự quan tâm của rất nhiều bạn sinh viên khi được đề cập, chính vì vậy trong bài viết này, tác giả sẽ bàn về vấn đề làm thêm của sinh viên: lý do sinh viên đi làm thêm, những mặt tích cực - tiêu cực của việc sinh viên đi làm thêm và những công việc sinh viên  có thể làm thêm ngoài giờ học.

 

Xem thêm: SINH VIÊN CÓ NÊN ĐI LÀM THÊM ?

Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019

Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019 hiện tại vẫn được áp dụng tại Thông tư 45/2013/TT-BTC. Theo đó, tại Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC, quy định Khung khấu hao tài sản cố định hữu hìnhnăm 2019. Tại Điều 11 Thông tư 45/2013/TT-BTCquy định Khung khấu hao tài sản cố định vô hìnhnăm 2019

 

Xem thêm: Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ xưa tới nay, sự hưng thịnh hay suy vong của bất kỳ quốc gia - dân tộc hay chế độ nào đều phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ - những con người có khả năng chính trị và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý. Ðây là đội ngũ nhân sự có vai trò rường cột trong tham mưu hoạch định chính sách, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội.

Xem thêm: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Các bài khác...