Làm thế nào để phân hiệt được khi nào ký thừa lệnh, khi nào ký thừa ủy quyền

Làm thế nào để phân hiệt được khi nào ký thừa lệnh, khi nào ký thừa ủy quyền?

Trong việc công tác tham mưu, soạn thảo văn bản cho cấp trên, không phải loại văn bản nào cũng phải lấy chữ ký trực tiếp từ lãnh đạo cao nhất của cơ quan đó, mà có thể thực hiện ký thừa lệnh và ký thừa ủy quyền từ cấp phó của cơ quan. Để phân biệt được điều này rất quan trọng với tất cả các chuyên viên dân văn phòng. Cho đến nay, trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, vẫn chưa có một văn bản nào quy định về nguyên tắc ủy quyền, điều kiện ủy quyền, chủ thể được ủy quyền, chủ thể được thực hiện quyền, trách nhiệm của người được ủy quyền, người được ủy quyền, hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Nhằm hạn chế việc ủy quyền thiếu nguyên tắc, tùy tiện, dẫn đến tình trạng không rõ giới hạn của ủy quyền, không rõ trách nhiệm của từng cấp, cơ quan, chủ thể, Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính đang được soạn thảo cũng dành 01 Mục với 02 điều (Điều 28, 29) để làm rõ hơn hoạt động ủy quyền trong ban hành quyết định hành chính. 

Xem thêm: Làm thế nào để phân hiệt được khi nào ký thừa lệnh, khi nào ký thừa ủy quyền

Vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp

VÌ MT MÔI TRƯỜNG XANH – SCH – ĐẸP

Môi trường xanh – sạch – đẹp là tiêu chí quan trọng trong phương hướng và chiến lược xây dựng xã hội văn minh, cuộc sống xanh.Một môi trường xanh luôn là niềm mong ước của tất cả mọi người, do con người xây dựng lên từ quá trình cải tạo và biến đổi thiên nhiên.

Ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp là điều đầu tiên cần quan tâm đến trong quá trình bảo vệ môi trường. Con người, trong quá trình khai phá, làm chủ thiên nhiên cũng là yếu tố tác động đến môi trường lớn nhất. Mặt khác, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường là bảo vệ các điều kiện sinh tồn tốt nhất cho chính con người và tất cả các loài sinh vật nói chung. 

Xem thêm: Vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 dành cho người lao động

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 45/2013/NĐ-CP, thời gian nghỉ tết Âm lịch do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Xem thêm: Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 dành cho người lao động

Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phong trào thi đua yêu nước trở  thành sức mạnh của hàng chục triệu người Việt Nam góp phần quan trọng để dân tộc ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước XHCN. Phong trào thi đua yêu nước đã rèn luyện những người lao động từ người bình thường, công việc bình thường trở thành những người ưu tú. Tại Đại hội chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc khai mạc ngày 01/5/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị: "Thi đua cải tạo con người: Lao động sáng tạo xã hội". Theo Người, thi đua chẳng những nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà còn nhằm rèn luyện nhân cách cao đẹp cho người lao động.

Xem thêm: Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua

Nghị định 143/2018/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày 15/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Xem thêm: Nghị định 143/2018/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Các bài khác...