Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến

18 copy

Sau khi nộp hồ sơ thi đại học, thí sinh vẫn được thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học. Theo quy định thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển.

Dưới đây là chi tiết hướng dẫn thao tác từng bước điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến:

Bước 1: Đăng nhập

Để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh truy cập vào địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn (vào đây); sau đó thí sinh đăng nhập với tên đăng nhập là số CMND, mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi.

Trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì thí sinh dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến điểm tiếp nhận hồ sơ để xin cấp lại.

1

Để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh truy cập vào địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn (vào đây); sau đó thí sinh đăng nhập với tên đăng nhập là số CMND và mật khẩu (mã đăng nhập).

Bước 2: Vào chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, chọn chức năng "Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh" từ menu chương trình.

2

Vào chức năng "Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh" từ menu chương trình.

Bước 3: Nếu cần in danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi, thí sinh nhấn nút "In danh sách" trên màn hình.

3

Nếu cần in danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi, thí sinh nhấn nút "In danh sách" trên màn hình

Bước 4: Thay đổi nguyện vọng

Thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng trực tuyến bằng một trong các thao tác: sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng, hoặc xóa, sửa, thêm mới nguyện vọng. Nút thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, hay nói cách khác là chỉ được thêm sau khi đã xóa.

Bước 4.1: Thay đổi thứ tự nguyện vọng

Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng. Sau đó thí sinh nhấn nút "Xếp theo thứ tự NV" để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng của thí sinh.

4

Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3). Sau đó thí sinh nhấn nút "Xếp theo thứ tự NV".

5

Sau khi nhấn nút "Xếp theo thứ tự NV", hệ thống sẽ thực hiện sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng của thí sinh.

Bước 4.2: Xóa nguyện vọng

Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng thùng rác màu đỏ của nguyện vọng đó. Trên màn hình hiển thị popup xac nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xác nhận xóa nguyện vọng này ra khỏi danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh hiện có.

6

Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng thùng rác màu đỏ của nguyện vọng đó.

7

Trên màn hình hiển thị popup xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xác nhận xóa nguyện vọng này ra khỏi danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh hiện có.

Bước 4.3: Thêm mới nguyện vọng

Như đã nêu ở trên, nút thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, hay nói cách khác là chỉ được thêm sau khi đã xóa.

Để thêm mới một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút "Thêm nguyện vọng" trên màn hình, sau đó nhập thông tin nguyện vọng mới.

8

Để thêm mới một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút "Thêm nguyện vọng" trên màn hình.

9

Thí sinh nhập thông tin nguyện vọng mới như trong hình.

Bước 4.4: Sửa nguyện vọng

Để sửa một nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn biểu tượng hình bút chì của nguyện vọng đó. Trên màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn cần thay đổi và nhấn nút Chọn.

10

Để sửa một nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn biểu tượng hình bút chì của nguyện vọng đó.

11

Trên màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn cần thay đổi và nhấn nút Chọn. 

Bước 5: Lưu thông tin. Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút "Lưu thông tin".

12

Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút "Lưu thông tin". 

Bước 6: Xác nhận đăng ký

Sau khi điều chỉnh xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký để gửi tin nhắn theo cú pháp:

13

+ Với số điện thoại thuộc mạng Viettel, thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp: TSO gửi 8062.

+ Với số điện thoại thuộc các mạng khác (MobiFone, VinaPhone,…), thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp: TSO gửi 6058.

Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp, hệ thống trả về một tin nhắn có mã xác thực, thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút "Xác nhận đăng ký".

Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp, hệ thống trả về một tin nhắn có mã xác thực.

14

Thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút "Xác nhận đăng ký".

15

Thí sinh nhấn nút OK trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng. 

Bước hoàn tất: Khi màn hình hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công, thí sinh nhấn nút OK. Sau khi nhấn OK, hệ thống sẽ quay về màn hình thông tin nguyện vọng của thí sinh; và khi về trang thông tin nguyện vọng, thí sinh có thể thực hiện "In danh sách" nguyện vọng sau khi điều chỉnh.

16

Khi màn hình hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công, thí sinh nhấn nút OK.

17

Sau khi nhấn OK, hệ thống sẽ quay về màn hình thông tin nguyện vọng của thí sinh; và khi về trang thông tin nguyện vọng, thí sinh có thể thực hiện "In danh sách" nguyện vọng sau khi điều chỉnh.

Nông Hạnh Phúc, Phòng Đào tạo – NCKH&HTQT

Download Template Joomla 3.0 free theme.