Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Một số điểm mới trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Ngày  28/02/2018, Bộ GD & ĐT ban hành Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT  Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018. Theo đó, Thông tư có một số thay đổi quan trọng so với Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học hiện hành, cụ thể:

Thứ nhất: Giảm tỷ trọng quy đổi đối với giảng viên có trình độ ĐH ở các cơ sở giáo dục ĐH từ 0,5 xuống 0.3. Các trình độ khác vẫn giữ nguyên.

Thứ hai: Giảng viên thỉnh giảng được tính vào quy đổi xác định chỉ tiêu. Cụ thể, đối với khối ngành I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên), với các ngành đào tạo giáo viên, không tính giảng viên thỉnh giảng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Đối với các ngành khác tính tối đa bằng 5% tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi.

Đối với nhóm ngành II (Nghệ thuật) tính tối đa bằng 30% tổng giảng viên cơ hữu quy đổi. Các khối ngành còn lại tính tối đa bằng 5% tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi. Đối với giảng viên tham gia giảng dạy ở nhiều khối ngành thì chỉ tính vào 1 khối ngành để xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Mỗi giảng viên chỉ được tính quy đổi một lần ở mức quy đổi cao nhất.

Thứ ba: Chỉ còn giữ 2 tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh đó là số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo từng khối ngành của cơ sở giáo dục và diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo tính trên một sinh viên chính quy.... Như vậy bỏ tiêu chí quy mô sinh viên chính quy tối đa của cơ sở giáo dục ĐH. Thực tế, tiêu chí này từ khi thông tư 32 được ban hành năm 2015 đến nay, chưa mùa tuyển sinh nào nó được áp dụng do các trường ĐH phản đối.

Trong hai tiêu chí được đưa ra xác định lần này thì tiêu chí số sinh viên chính quy/1 giảng viên quy đổi chỉ có 1 nhóm ngành được điều chỉnh so với thông tư 32 hiện hành. Đó là với nhóm ngành I giảm từ 25 sinh viên/1 giảng viên xuống còn 20 sinh viên/giảng viên.

Thứ tư: đưa tiêu chí kiểm định vào để kiểm soát chỉ tiêu tuyển sinh. Với các cơ sở giáo dục chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định thì không được tăng chỉ tiêu so với năm trước liền kề.

Thứ năm: Bộ GD&ĐT đã dành hẳn một điều 7 để đưa ra nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo giáo viên. Trong đó căn cứ để xác định chỉ tiêu của ngành này là nhu cầu tuyển dụng giáo viên theo trình độ, ngành đào tạo và địa chỉ sử dụng nhân lực sau khi đào tạo của địa phương, của các tổ chức giáo dục, có các minh chứng kèm theo.

Trên đây là một số điểm mới trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2018. Hi vọng với những sự thay đổi đúng hướng, các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc sẽ có một mùa tuyển sinh thành công.

Hình ảnh tuyển sinh tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

1

2

ThS. Phạm Thị Mỹ Đức, Phòng Đào tạo – NCKH & HTQT

Download Template Joomla 3.0 free theme.