Họp Hội đồng xét học vụ sinh viên hệ chính quy Học kì I, năm học 2017-2018

       Chiều ngày 30/01/2018, tại phòng họp số 1 – Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng xét học vụ sinh viên hệ Đại học chính quy học kì I, năm học 2017-2018.

       Chủ trì cuộc họp có đồng chí Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Phân hiệu – Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng xét học vụ Đại học chính quy học kì I, năm học 2017-2018 đại diện cho các phòng chức năng; các Khoa chuyên môn; cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm các lớp.

c thủy 1

Các thành viên trong Hội đồng thảo luận xét học vụ cho sinh viên Chính quy tại Phân hiệu

        Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng – Phó trưởng phòng Đào tạo – NCKH&HTQT đã thông báo kết quả việc xét học vụ cho sinh viên các lớp Chính quy tại Phân hiệu thông qua kết quả xét học vụ tại các Khoa chuyên môn.

        Thông qua cuộc họp, Hội đồng đã họp xét học vụ toàn trường có 194 sinh viên. Về xếp loại học lực bình thường toàn trường có 169 SV chiếm 87,1% sinh viên toàn trường trong đó: loại xuất sắc có 2 SV chiếm 0,01 %, loại giỏi có 11 sinh viên chiếm 6,5%, loại khá có 91 sinh viên chiếm 53,8%, loại trung bình có 52 sinh viên chiếm 30,7% còn lại là loại yếu có 13 sinh viên chiếm 7,6%. Sinh viên có học lực yếu 25 sinh viên chiếm 12,8% sinh viên toàn trường.

       Về xếp loại rèn luyện toàn trường có sinh viên xếp loại xuất sắc là 23 sinh viên chiếm 11,8%; loại tốt là 118 sinh viên chiếm 60,8%, loại khá là 40 sinh viên chiếm 20,6%; không có loại trung bình và yếu kém.

       Cũng trong cuộc họp, Hội đồng đã xét và thông qua các xuất học bổng của Phân hiệu giành cho sinh viên Chính quy trong đó toàn Phân hiệu có 15 xuất học bổng gồm có 2 xuất học bổng xuất sắc; 7 xuất học bổng giỏi và còn lại 6 xuất học bổng khá.

c thủy 2

      Cũng trong cuộc họp các thành viên Hội đồng đã thảo luận tích cực, đóng góp ý kiến quan trọng về xử lý học vụ, các vấn đề liên quan đến việc học tập và rèn luyện của sinh viên và đề xuất phương hướng, giải pháp tạo sự đồng thuận cao nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần tư vấn cho nhà trường thực hiện hiệu quả tất cả các mặt, hoạt động hướng đến phát triển toàn diện và bền vững.

Ngô Thủy – Phòng Đào tạo – NCKH&HTQT

Tin mới

Các tin khác