Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

PHÂN HIỆU ĐHTN TỔ CHỨC TUẦN SHCD-HSSV NĂM HỌC 2019-2020

 

Để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho Sinh viên, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trong năm học 2019-2020. Sáng nay, ngày 09/9/2019, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc "Tuần SHCD-HSSV". Tuần học công dân sẽ bắt đầu từ ngày 09/9/2019 đến hết ngày 13/9/2019. Đây là khóa học bắt buộc, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tất cả sinh viên trước khi bước vào năm học mới. 

 Phát biểu khai mạc “Tuần SHCD-HSSV’’ TS Vũ Thị Bình, Phó Giám đốc Phân hiệụ nhấn mạnh việc tổ chức nhằm mục đích: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của SV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến SV về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác SV, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - SV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với SV; Trang bị cho SV các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề phù hợp với từng giai đoạn đào tạo, nhằm phát huy được lợi thế của môi trường đào tạo tiên tiến của Phân hiệu và đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

Trong “Tuần SHCD – HSSV” các bạn sinh viên được phổ biến 05 chuyên đề, trong đó có: Chủ quyền biển đảo; sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Lào Cai; Các vấn đề xã hội trực tiếp tác động tới sinh viên: an ninh mạng, tôn giáo, an toàn giao thông, ma túy, lô đề, game online…; Các Quy định và thông tin về đào tạo; Quy định về công tác sinh viên; chế độ chính sách sinh viên...; Công tác Đoàn, Hội: Thông tin về các CLB, hoạt động tình nguyện...

         Các chuyên đề quan trọng về: Chủ quyền biển đảo; sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mời Báo cáo viên Ban Tuyên giáo – Đảng ủy KCQDN tỉnh Lào Cai, Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Lào Cai; Các vấn đề xã hội trực tiếp tác động tới sinh viên: an ninh mạng, tôn giáo, an toàn giao thông, ma túy, lô đề, game online… mời Báo cáo viên Công an tỉnh Lào Cai .

         Tuần sinh hoạt công dân - HSSV, năm học 2019 – 2020 được Phân hiệu chuẩn bị chu đáo nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao thông qua việc tập trung nghe trình bày theo chuyên đề, có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt sinh hoạt.

       

Một số hình ảnh của buổi khai mạc và ngày học đầu tiên của Tuần SHCD-HSSV

(TS. Vũ Thị Bình – Phó Giám đốc Phân hiệu phát biểu khai mạc Tuần SHCD)

1

(Đ/C Lại Vũ Hiệp – Đảng ủy KCQDN tỉnh Lào Cai phổ biến việc học tập và làm theo Di chúc của Bác)

2

(Đ/C Phạm Gia chiến – Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lào Cai phổ biến về tình hình Biển đảo và các loại hình tội phạm)

3

(Các em sinh viên tham gia Tuần SHCD-HSSV)

4

ThS. Lèng Minh Tuấn

Download Template Joomla 3.0 free theme.