Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên

Đó là mong muốn của Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chiều ngày 25/4, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả đã đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Mạnh Hùng mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ Đoàn cần nhận thức sâu sắc vai trò các hoạt động của Đoàn, Đội, Hội là giáo dục chính trị, bồi dưỡng niềm tin, hình thành nên con người có lý tưởng, đạo đức cho các thế hệ thanh thiếu niên; hình thành nhân cách người thanh niên chuẩn mực, vì cộng đồng qua các hoạt động cụ thể, thiết thực.

1

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Các hoạt động cần cụ thể hoá, phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu niên, huy động được lực lượng thanh niên tham gia các hoạt động vì cộng đồng, gắn liền với rèn tác phong của người thanh niên thời đại mới; tăng cường công tác tuyên truyền, tôn vinh thanh niên tiên tiến, cán bộ Đoàn giỏi, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, rèn luyện bản lĩnh để thanh niên có cơ hội cống hiến và trưởng thành. Thanh niên cũng cần có nhân cách tốt, tránh xa cái xấu, những biểu hiện lệch chuẩn.

Các cấp bộ Đoàn, Đội, Hội cũng cần nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên theo tinh thần Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội, Hội vừa là người cán bộ gương mẫu, vừa phải là thủ lĩnh của thanh niên.

Báo cáo sơ kết của Trung ương Đoàn cho thấy, triển khai Nghị quyết 33, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã xác định thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ký chương trình phối hợp, tạo cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi cho thanh niên và công tác thanh niên; thường xuyên đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu nhi, tập trung giải quyết các vấn đề của thanh thiếu nhi trong học tập, việc làm, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về văn hóa, văn học, nghệ thuật, về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện lồng ghép trong chương trình công tác toàn khóa và công tác hằng năm của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội.

2

Quang cảnh buổi làm việc

Hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 3 tiêu chí nền tảng “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; Cuộc vận động được triển khai gắn với các chương trình, kế hoạch của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05, Chỉ thị 42, Quyết định 1501-QĐ-TTg ngày 28/8/2015 phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng” giai đoạn 2015 - 2020; Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022.

Từ các giá trị nền tảng “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” được xác định trong mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, thanh niên Việt Nam thời kỳ mới hướng đến 12 tiêu chí: có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, tiên phong hành động, sáng tạo không ngừng, học tập liên tục, có sức khỏe tốt, kỹ năng phù hợp, khát vọng vươn lên.

5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 2.273 công trình thanh niên cấp tỉnh, 19.065 công trình thanh niên cấp huyện, 226.941 phần việc thanh niên làm theo lời Bác; hàng trăm chương trình, dự án góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến và có nhiều hoạt động tích cực nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết 33 vẫn còn một số mặt hạn chế như: việc học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, triển khai học tập các bài học lý luận chính trị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao; công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng, xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong thanh thiếu niên ở một số thời điểm còn chưa kịp thời; việc cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” tại một số địa phương chưa được quan tâm; hiệu quả triển khai một số phong trào thi đua chưa rõ nét, thiếu tính thường xuyên; một bộ phận thanh niên thiếu ý chí phấn đấu, có biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, lệch chuẩn; đời sống văn hoá tinh thần của phần lớn thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa được đáp ứng đầy đủ...

                                                                                              Minh Tuấn – Sưu tầm

Nguồn Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-giao-duc-ly-tuong-dao-duc-cach-mang-cho-thanh-thieu-nien-520520.html

9 kỹ năng cần thiết với sinh viên trong thời đại công nghiệp 4.0

 

Đối với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ.Ngoài kiến thức, sinh viên cần phải nâng cao kĩ năng sống của bản thân.Đây là điều kiện cần nhưng lại đang rất thiếu đối với sinh viên hiện nay.

Kỹ năng xác định mục tiêu phù hợp

Để đạt được những thành công trong cuộc sống. Con người cần phải biết đặt ra những mục tiêu phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân và quyết tâm thực hiện mục tiêu đó.

Mục tiêu phù hợp sẽ giúp con người sống có mục đích, biết quý trọng cuộc sống của mình và đặt mình vào cuộc sống có ý nghĩa. Ngược lại, cuộc sống sẽ trở nên vô vị và có thể dẫn đến lêch lạc.

Chính vì vậy, xác định mục tiêu là đòi hỏi quan trọng với sinh viên.Điều này giúp sinh viên biết được những mong muốn cụ thể và cố gắng hoàn thành mong muốn trong thời gian mình muốn.Mục tiêu cũng giúp sinh viên biết được để đạt được ước mơ thì bản thân cần làm gì, cần nguồn hỗ trợ nào, và từ đó biết được những khó khăn và thuận lợi gặp phải.

1 copy

 

Kỹ năng tự nhận thức

Tự nhận thức là tự biết mình là ai, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, mối quan hệ với những người xung quanh… Nhận thức rõ về bản thân giúp cá nhân thể hiện sự tự tin và tính kiên định để có thể giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả.Tự nhận thức cũng giúp bản thân đặt ra những mục tiêu phấn đấu phù hợp và thực tế.

Tự ý thức là một kỹ năng sống quan trọng giúp mỗi sinh viên nhận thức rõ hơn về bản thân: Biết mình là ai, mình có những điểm chung và những điểm riêng nào so với những người khác.

Từ đó, sinh viên sẽ chủ động hơn trong việc rèn luyện kỹ năng tự nhận thức và có thái độ tự tin đối với những gì đã có, thấy được những gì cần cố gắng, biết mình muốn gì và không thích gì để kiên định và ra quyết định phù hợp.

Kỹ năng giao tiếp

Theo lý luận của Tâm lý học hoạt động: Bản chất cuộc sống của con người là các dòng hoạt động nối tiếp nhau, từ khi sinh ra cho đến lúc từ giã cõi đời. Giao tiếp xã hội là yếu tố quan trọng, góp phần tạo dựng nên thành công trong bất kỳ lĩnh vực gì.Giao tiếp tốt chính là chìa khóa dẫn đến 85% thành công trong công việc.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên phải giao tiếp với nhiều người, với nhiều đối tượng thuộc các tầng lớp khác nhau.Sự tinh tế, khéo léo trong cách ứng xử với mọi người đã giúp cho chúng ta đạt tới một nghệ thuật, nghệ thuật giao tiếp.

Kỹ năng ra quyết định và xử lý vấn đề

Trong cuộc sống chúng ta rất thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề khó giải quyết.Chúng ta cần phải suy nghĩ, lựa chọn và đưa ra các quyết định để giải quyết vấn đề, tình huống đó một cách phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của bản thân.

Với mỗi quyết định và giải quyết đúng đắn, chúng ta có thể mang lại thành công cho cá nhân, niềm vui cho cha mẹ, anh em, bè bạn và những người thân khác. Ra quyết định là việc làm quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Việc ra quyết định đòi hỏi suy nghĩ linh hoạt, kịp thời, sáng tạo. Điều đó sẽ giúp sinh viên luôn có sự lựa chọn đúng đắn trong các mối quan hệ giữa tình bạn – tình yêu, việc học tập cũng như đi thực tập của bản thân.

Kỹ năng làm việc theo nhóm

Tục ngữ có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Điều đó có nghĩa là, khi làm việc theo nhóm thì hiệu quả công việc cao hơn nhiều so với làm việc đơn lẻ.

Vì vậy, các nhà tuyển dụng đặc biệt là các công ty nước ngoài rất quan tâm đến kỹ năng làm việc theo nhóm của ứng viên khi họ muốn tuyển dụng nhân viên mới. Đây là một điểm yếu của người Việt nam, rất nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp loại khá, loại giỏi nhưng khi phỏng vấn tìm việc làm vẫn rớt hoặc được đánh giá thấp về mặt này.

Biết lắng nghe và học hỏi từ những lời phê bình của người khác

Rất khó để tiếp thu những lời phê bình từ người khác, dù đó là những lời phê mang tính xây dựng. Nhưng đây là một kĩ năng vô cùng quan trọng trong quá trình học tập cũng như nghề nghiệp của sinh viên.

Việc giữ thái độ bình tĩnh và có thái độ ứng xử phù hợp trước những lời phê bình là vô cùng cần thiết, nó phản ánh thái độ cầu thị của một sinh viên.Nhiều trường hợp, nhà tuyển dụng cố tình phê bình, nếu sinh viên không tỉnh táo sẽ mắc lừa họ.

Hầu hết các nghiên cứu chỉ ra rằng một người bình thường chỉ nhớ được khoảng 25% đến 50% những gì họ nghe thấy. Vì thế để tăng chỉ số này sinh viên cần phải học cách lắng nghe và học hỏi từ những lời nói của những người đối diện.

Năng động, tự tin và biết thuyết phục người khác

Thái độ tự tin là rất quan trọng khi bạn muốn gây ấn tượng với một ai đó.Việc bạn tỏ ra khiêm tốn khi nhận được lời tán dương của người khác là rất quan trọng nhưng việc bạn làm cho người khác nhận rõ những điểm mạnh của bạn cũng quan trọng không kém.

Kỹ năng ứng phó với cảm xúc căng thẳng

Trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng. Do áp lực thi cử, do quan hệ trong gia đình, quan hệ ở trường học, quan hệ ngoài xã hội… Chính vì thế kĩ năng ứng phó với cảm xúc căng thẳng là vô cùng cần thiết.

Thích nghi với sự căng thẳng sẽ giúp sinh viên có suy nghĩ tích cực dù khó khăn, dần biến sự căng thẳng thành một động lực tích cực.Làm được điều đó, sự căng thẳng trong giao tiếp giữa việc học tập, tình bạn – tình yêu, đi thực tập sẽ không còn, cuộc sống của bạn sẽ luôn tươi mới.

Kỹ năng làm chủ và tự đánh giá bản thân

Tập cách tự suy nghĩ và quyết định cho bản thân từ việc ngành nghề cho đến học hành. Tìm hiểu bản thân mình để xác định cho mình mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng. Không ai hiểu rõ mình hơn chính bản thân mình.Tìm hiểu những điểm mạnh yếu của bản thân để phát huy tối đa sở trường và hoàn thiện chính mình.

Trong thời đại thông tin ngày nay, việc tìm hiểu ngành nghề đã trở nên rất dễ dàng với hệ thống mạng.Báo chí và sách vở cũng trở nên phổ thông với hầu hết mọi tầng lớp giàu nghèo của xã hội.Chỉ bằng cách tự đào sâu tìm hiểu và quyết định sở thích và chuyên đề học vấn, sinh viên mới có thể xác định được đường lối thực sự đúng đắn và phù hợp cho bản thân.

Tác giả: Minh Tuấn – Sưu tầm:vietnamnet.vn/vn/giao-duc/9-ky-nang-can-thiet-voi-sinh-vien-151633.html

Có nên mạo hiểm chấp nhận bỏ học để khởi nghiệp

Bottom of Form

 

Trên sách báo, truyền hình có rất nhiều câu chuyện về những nhà tỷ phú chia sẻ việc bỏ học đại học hay không cần bằng cấp mà thành công. Trên thực tế đúng là có rất nhiều cách để khởi nghiệp và tạo dựng ổn định về tài chính mà không cần đến bằng cấp đại học. Điều quan trọng là bạn cần phải hiểu bản thân mình muốn làm gì, đang có những gì và có chịu chấp nhận thất bại hay không?

1

1. Môi trường đại học có ngăn cản bạn trên con đường khởi nghiệp hay đây chính là bước đệm dẫn đến thành công trong tương lai?

Có những người sinh ra đã ở sẵn ở vạch đích, chỉ cần kiễng chân bước một bước là chạm tới thành công, nhưng cũng có những người cố gắng mãi cả đời vẫn thất bại. Một trong những nguyên nhân chính của việc này là do không có sẵn điều kiện để phát triển lại còn thiếu kiến thức cơ bản về ngành nghề đang theo đuổi.

Nhiều sinh viên bỏ học hoặc bỏ qua môi trường sư phạm chính là bỏ mất cơ hội được tích lũy những kiến thức, kỹ năng trước khi bước vào con đường khởi nghiệp. Những giảng viên tại các trường đại học chính là nhà quân sư tài ba cho sự nghiệp kinh doanh của bạn.

Khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở ý tưởng vì ý tưởng chỉ đáng giá 0 đồng, quá trình triển khai chúng thành một sản phẩm bán có lợi nhuận trên thị trường mới là vấn đề nan giải. Nếu chưa có bước đệm như nhiều người khác, bạn nên dành thời gian cho 4 năm đại học của mình để học hỏi thêm.

Môi trường đại học là nơi lý tưởng để bạn tìm đến những cơ hội kinh doanh, những đối tác từ chính những người cùng lớp, từ lời giới thiệu của thầy cô. Điều bạn cần làm là thiết lập những mối quan hệ, làm quen với càng nhiều người có tiềm năng càng tốt vì biết đâu sau này chính họ là những người hỗ trợ bạn rất lớn trên chặng đường khởi nghiệp.

Những kiến thức về kinh doanh, kiến thức chuyên môn, kĩ năng mềm mà các trường đại học dạy bạn cũng không bao giờ thừa. Nó là điều kiện tiên quyết, quyết định bạn có thành công trong tương lai hay không.

2. Học đại học lấy kinh nghiệm thực tiễn ở đâu?

Học đại học không có nghĩa là chỉ học suốt 4 năm ở trường đại học, phải năng động, dấn thân đi làm thêm, thực tập ở các nơi để tích lũy kinh nghiệm. Đừng bao giờ lấy lí do đi làm ảnh hưởng đến việc học để ngụy biện. Ra trường mà không có tý kiến thức thực tế nào ngoài kiến thức sách vở thì rất khó thành công lớn.

Những năm tháng đại học dạy bạn đa số là lý thuyết, không nhiều nội dung thực hành. Bởi vậy, mục đích quan trọng nhất của làm thêm không phải là vì thu nhập nữa mà để rèn luyện khả năng cọ sát với thực tế.

Nếu sau khi ra trường mà không khởi nghiệp được thì vẫn tự tin đi nộp hồ sơ vào các công ty, tập đoàn lớn vì bạn đã có kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong thực tiễn rồi.

2

3. Máu khởi nghiệp của bạn đến đâu?

Chấp nhận bỏ học để khởi nghiệp nghĩa là bạn đang đánh một ván bạc lớn với cuộc đời mình. Cứ 10 người khởi nghiệp thì chỉ có 2 người thành công, 8 người còn lại thất bại.

Tự tay chính bản thân mình tạo dựng một công ty khác rất nhiều so với làm việc ngày 8 tiếng tại một doanh nghiệp. Áp lực và thử thách mỗi ngày đưa bạn vào một guồng quay điên cuồng không lối thoát.

Tom Portesy - Chủ tịch MFV Expositions, và là nhà sản xuất của Franchise Expo West, Franchise Expo South và International Franchise Expo chia sẻ: "Bạn có sẵn sàng để hy sinh thời gian bên cạnh bạn bè, người thân? Bạn có sẵn sàng để nhận lại những lời từ chối, sự thất vọng lẫn thất bại khi kinh doanh? Bạn có sẵn sàng cho những đêm dài mất ngủ, mạo hiểm mọi thứ đang có cho công việc kinh doanh? Kinh doanh thành công mang đến nhiều quả ngọt, nhưng bạn có đủ tinh thần để hy sinh?"

4. Hiểu rõ bản thân mình là chìa khóa thành công

Chuyện nghỉ học để khởi nghiệp mà không xác định được lý do hợp lý cũng ngốc nghếch như tiếp tục đi học mà không biết sau này bạn sẽ làm gì với kiến thức đã học.

Nghỉ học hay học tiếp đại học, khởi nghiệp kinh doanh hay đi làm thuê đều được hết, điều bạn cần là hiểu rõ bản thân mình cần gì, muốn gì và có gì!

Tác giả: Nguyễn Thị Trang – Phòng Công tác HSSV

Nguồn: Sưu tầm

Thực trạng và giải pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên hiện nay

 

Giáo dục pháp luật cho sinh viên là một dạng hoạt động có tổ chức, có mục đích, có định hướng của các chủ thể giáo dục tác động lên các đối tượng sinh viên nhằm đạt được kết quả cuối cùng đó là làm hình thành tri thức pháp luật, tình cảm đối với pháp luật và hành vi xử sự phù hợp với những yêu cầu, đòi hỏi của hệ thống pháp luật để họ có khả năng đảm nhiệm công việc của mình trong thực tiễn.

Vì vậy, tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên ở nước ta hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

1. Thực trạng công tác giáo dục pháp luật đối với sinh viên hiện nay

Giáo dục pháp luật ở Việt Nam hiện nay có vai trò to lớn trong đời sống xã hội, góp phần bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, giải thích Hiến pháp và pháp luật để tạo ra sự đồng thuận trong việc nhận thức và thực hiện Hiến pháp và pháp luật một cách hữu hiệu.

Giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân để nhằm làm cho trật tự pháp lý của quốc gia ổn định, làm cho đường lối, quan điểm của Đảng được thực thi, bởi đường lối, quan điểm của Đảng được Quốc hội luật hóa thành Hiến pháp và pháp luật. Giáo dục pháp luật còn tạo ra những điều kiện cho công dân thực thi quyền tự do, dân chủ trong đời sống xã hội.

Công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên có vai trò đặc biệt quan trọng bởi vì, giúp cho sinh viên nắm vững những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và quan điểm của Đảng về nhà nước và pháp luật; còn để giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, vai trò của nhà nước và pháp luật trong lịch sử, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và lợi ích của công dân. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Hiến pháp, các bộ luật, đạo luật luôn giữ vai trò tối thượng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, đòi hỏi sinh viên phải nắm vững không chỉ kiến thức về Hiến pháp, pháp luật nói chung, và pháp luật liên quan đến chuyên môn của sinh viên để có ý thức chấp hành pháp luật trong thời gian học tập; sau đó, có thể vận dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường, hướng đến mục tiêu: “Tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”(1).

Giáo dục pháp luật cho sinh viên cần chú trọng giáo dục pháp luật chính khóa trong nhà trường, kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép với giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức với giáo dục pháp luật. Giáo dục pháp luật cho sinh viên còn phải bảo đảm các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quy định tại Điều 10 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Hiện nay, “công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được tăng cường thường xuyên, liên tục và ở tầm cao hơn, nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thông qua đó mà kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật”(2).

Giáo dục pháp luật cho sinh viên hiện nay cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện”.

Công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên cũng là để nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức và phát huy dân chủ trong nhà trường; phát triển cả năng lực và phẩm chất người học, hài hòa giữa đức - trí - thể - mỹ.

Trong những năm qua, các trường đại học đã coi trọng giáo dục pháp luật cho sinh viên, từ việc xây dựng đến triển khai thực hiện kế hoạch, trên cơ sở nội dung phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định. Các trường đại học đã biên soạn nội dung phổ biến, giáo dục, và triển khai nhiều kênh thông tin truyền tải pháp luật, với các hình thức phù hợp với từng đối tượng sinh viên. Hiện nay, đã có 100% các trường đại học đã đưa môn học “Pháp luật đại cương” vào giảng dạy; một số trường, do đặc thù chuyên ngành đào tạo còn đưa thêm các môn luật chuyên ngành vào chương trình.

Qua khảo sát tại một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội (Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Kỹ thuật quân sự,  Đại học Thủy Lợi, Đại học Giao thông Vận tải), cho thấy, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho sinh viên hiện nay được đặc biệt quan tâm và tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng. Về hình thức nào để hiểu biết pháp luật, số học sinh được hỏi cho biết: thông qua các cuộc thi tìm hiểu (21%); qua sinh hoạt câu lạc bộ (25%); qua môn học (8%); tuyên truyền miệng (9%); đặc biệt với sự phát triển của các phương tiện truyền thông thì đây là một hình thức tuyên truyền phổ biến, rộng rãi và cơ bản nhất đối với sinh viên (37%).

Việc giáo dục pháp luật của các nhà trường góp phần vào đào tạo lực lượng sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tích cực học tập, rèn luyện; sau khi ra trường, trên các cương vị của mình cơ bản thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, tính xã hội hóa hoạt động giáo dục pháp luật còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Kết quả điều tra cho thấy ở một số trường đại học kết quả môn Pháp luật đại cương, sinh viên thi qua lần đầu đạt tỷ lệ 65 – 80%. Công tác giáo dục có nơi còn mang tính hình thức, dẫn đến tình trạng sinh viên vi phạm pháp luật còn diễn ra, trong quá trình học tập, vẫn còn một số ít sinh viên chưa tự giác, coi nhẹ môn học, bài học, chưa chấp hành nghiêm pháp luật, dẫn đến vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tiêu cực, lối sống trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, vô trách nhiệm,... diễn ra.  Như hiện tượng “sống thử”, có 27% số sinh viên được hỏi cho rằng sống thử là một hiện tượng khá phổ biến trong sinh viên; lô đề, cờ bạc cũng trở thành một tệ nạn đang phổ biến trong sinh viên (số sinh viên được hỏi cho rằng có hiện tượng lô đề, cá độ 32%; và rượu chè 31%)”. Những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn này ngày càng phổ biến và len lỏi vào các trường học, tác động trực tiếp tới cuộc sống và học tập của sinh viên, gây nên những hậu quả khôn lường. Đây là một thực trạng báo động về sự suy thoái lối sống đạo đức trong sinh viên hiện nay.

Trước sự tác động mạnh mẽ của mặt trái kinh tế thị trường, các trang mạng xã hội đang làm cho các giá trị đạo đức bị băng hoại, gia tăng tệ nạn xã hội và lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, muốn được làm giàu nhanh chóng; cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch trước những diễn biến phức tạp về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh khu vực và thế giới.

Thực trạng tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác giáo dục pháp luật. Vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên là vấn đề cần thiết, tiến hành thường xuyên, bền bỉ, công phu với những nội dung, hình thức phù hợp.

Đổi mới công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên hiện nay phải theo hướng hiện đại, thiết thực và phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo của sinh viên; đặt giáo dục pháp luật trong mối quan hệ mật thiết với giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức và giáo dục truyền thống.

2. Một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên ở các trường đại học hiện nay

Để nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên ở các trường đại học hiện nay, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực chính trị trong tình hình mới, cần tập trung làm tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình giáo dục pháp luật cho sinh viên

Nội dung, chương trình giáo dục pháp luật trong các trường đại học có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Nội dung, chương trình nàyđược thiết kế trong chương trình đào tạoở các trường đại học hiện nay thống nhất.

Trước tình hình hiện nay, các trường đại học cần đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật, xây dựng chương trình, nội dung bảo đảm tính chính trị, tính khoa học và tính giáo dục, với dung lượng chương trình môn pháp luật tương xứng với chức danh đào tạo và bậc học. Cần chủ động tiến hành nhiều hình thức, phương pháp gắn với từng nhiệm vụ, hoạt động cụ thể sát với đối tượng sinh viên.

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học nhà nước và pháp luật trong chương trình giáo dục đào tạo. Thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học phù hợp với cấp học, thực tiễn pháp lý. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức tốt hoạt động chấp hành pháp luật; quán triệt và thực hiện nghiêm pháp luật. Xây dựng môi trường văn hóa pháp luật trong sạch, tự giác và nghiêm minh trong các nhà trường.

Thứ hai, đa dạng hóa các kênh truyền tải thông tin pháp luật phù hợp với từng đối tượng sinh viên

Thông tin pháp luật đóng vai trò rất quan trọng, có tác động rất lớn đến ý thức pháp luật, hành vi pháp luật và lối sống theo pháp luật của sinh viên trong các nhà trường. Pháp luật sẽ không có tác dụng giáo dục nếu như thiếu các kênh truyền tải phong phú, đa dạng. Những kênh đó có thể là xuất bản phẩm chính thức về pháp luật; sách báo pháp lý, lý luận phổ thông; các phương tiện thông tin đại chúng; bài giảng, nói chuyện của giảng viên, tuyên truyền viên; giao tiếp với các luật gia, các trung tâm pháp lý; sách, báo phim ảnh có nội dung pháp lý...

Các trường đại học căn cứ vào đặc điểm của mình để lựa chọn các kênh thông tin pháp luật phù hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên một cách có hiệu quả. Cụ thể như: kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật với quá trình dạy học; tăng cường giáo dục phổ biến pháp luật thông qua tuyên truyền miệng; qua các buổi sinh hoạt đoàn thể để phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi; qua hệ thống tài liệu bao gồm sách, báo, băng đĩa về pháp luật; qua phương tiện truyền thanh, truyền hình để mọi sinh viên được nghe, xem trực tiếp nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật để nắm bắt kịp thời các thông tin pháp luật, các văn bản pháp luật mới; qua các cuộc ra quân tuyên truyền, cổ động; văn hóa, văn nghệ... Thực tế, trong các trường đại học đã có nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả như: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”; “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”; “Câu lạc bộ pháp luật”; “Tổ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”; sân khấu hóa “Ngày Pháp luật”...

Thứ ba, tăng cường bổ sung, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của các chủ thể giáo dục

Chủ thể giáo dục, nhất là cán bộ giảng dạy là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên trong các trường đại học. Chủ thể, mà ở đây là cán bộ quản lý sinh viên, người giảng viên là nhân tố trung tâm của quá trình giáo dục, đào tạo. Trong đó, chủ thể trực tiếp nhất là đội ngũ giảng viên giảng dạy môn nhà nước và pháp luật. Đội ngũ này là nhân tố rất quan trọng, tác động đến chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên ở các các trường đại học. Nhưng thực tế ở một số trường, đội ngũ này còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Điều này là chưa phù hợp với chuyên ngành đòi hỏi tính chuyên môn cao, chính xác về mặt thuật ngữ như pháp luật. Vì vậy, các trường đại học cần chú trọng việc đào tạo, bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhà nước và pháp luật nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này. Mặc khác, đội ngũ giảng viên phải tích cực tự học tập, nâng cao trình độ toàn diện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong tình hình mới, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; giữ vững và phát huy phẩm chất nhà giáo, là tấm gương mẫu mực, mô phạm cho sinh viên học tập.

Thứ tư, phát huy tính tích cực, tự giác của sinh viên trong quá trình giáo dục pháp luật

Chất lượng giáo dục pháp luật của sinh viên phụ thuộc vào tính tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng của chính sinh viên. Để các tác động xã hội hóa pháp luật từ bên ngoài được sinh viên tiếp nhận và lĩnh hội một cách thỏa đáng cần phải có sự mong muốn nội tâm của chính sinh viên về việc trang bị cho mình những hiểu biết về pháp luật được giáo dục. Mặt khác, với tư cách là chủ thể của nhận thức, việc tự học tập, tự rèn luyện sẽ giúp cho sinh viên tiếp thu có hiệu quả nhất sự giúp đỡ, giảng dạy của giảng viên, hình thành niềm tin pháp luật, tình cảm với pháp luật để đi đến thực hiện những hành vi đúng đắn, phù hợp với những đòi hỏi của xã hội.

Giáo dục cho sinh viên phát huy tính tích cực, tự giác, xây dựng động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn và thường xuyên nâng cao thái độ, trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật đòi hỏi lãnh đạo các nhà trường, các phòng, ban chức năng, cũng như các khoa chuyên môn cần thường xuyên xây dựng kế hoạch, biện pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên.

Để đạt hiệu quả giáo dục pháp luật đòi hỏi sinh viên phải phát huy tinh thần tích cực, tự giác, chủ động, độc lập. Thực tiễn cho thấy, nếu có ý chí quyết tâm cao, biết tập trung tư tưởng, có phương pháp và tận dụng được mọi điều kiện thì việc học tập có hiệu quả.

Những giải pháp trên đây cần được thực hiện đồng bộ, đòi hỏi sự nỗ lực cao của các chủ thể giáo dục, mỗi giảng viên và từng sinh viên các trường đại học. Thực hiện tốt những giải pháp này, chất lượng giáo dục pháp luật được nâng cao, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng nền nếp của các trường đại học ở nước ta.

____________________

Tài liệu tham khảo:

1. Xem Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.1.

2. Ban Bí thư Trung ương: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, 2003, tr.3.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương: Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013, tr.27.

4. Theo TS Doãn Thị Chín - ThS Lê Thị Thảo (Đồng chủ biên), Giáo dục lối sống cho sinh  viên Việt Nam hiện nay theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Qua khảo sát một số trường Đại học tại Hà Nội), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.162.

                                                 Tác giả: Nguyễn Thị Trang – Phòng Công tác HSSV

                                                  Bài Sưu tầm: (TS Doãn Thị Chín – Học viện báo chí và tuyên tuyền)

Tăng cường công tác kiểm tra sinh viên ngoại trú trước Tết Nguyên đán

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 tối các ngày 21 và 22 tháng 01 năm 2019, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai xây đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công an Phường Bình Minh tiến hành kiểm tra sinh viên ở ngoại trú trước khi sinh viên về nghỉ Tết Nguyên đán.

Thành phần đoàn kiểm tra sinh viên ở ngoại trú của Phân hiệu gồm đại diện đơn vị: Phòng Công tác HSSV, CNL/CVHT, Đội sinh viên tự quản kết hợp với Công an khu vực, các Tổ trưởng Tổ dân phố. Địa điểm kiểm tra chủ yếu tập trung các tổ 13 và 13A Phường Bình Minh – Thành phố Lào Cai nơi có nhiều sinh viên của Nhà trường thuê trọ. Mục đích của đợt kiểm tra này là nhằm nắm bắt tình hình ăn, ở của sinh viên; tình hình an ninh trật tự trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2019; việc chấp hành quy định của sinh viên và các chủ nhà trọ trong việc đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định của Công an Phường Bình Minh. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng tuyên truyền cho sinh viên và các chủ nhà trọ chấp hành những quy định của pháp luật và đảm bảo các công tác ANTT trong dịp Tết.

Qua kiểm tra, phần lớn các chủ nhà trọ và sinh viên đều chấp hành tốt các nội quy quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số các chủ nhà trọ và sinh viên chưa thực hiện tốt các quy định về tạm trú, tạm vắng và công tác đảm bảo ANTT. Có một số em còn tỏ ra chủ quan, mất cảnh giác khi để xe ngoài phòng trọ mà không khóa cổ, để điện thoại gần cửa sổ,v.v…đây là cơ hội cho kẻ gian lợi dụng và lấy cắp tài sản. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhắc nhở các em phải có tinh thần cảnh giác cao trong việc phòng chống kẻ gian, đồng thời nhắc nhở các chủ nhà trọ tuân thủ tốt các quy định về tạm trú, tạm vắng và công tác đảm bảo ANTT.

Việc kiểm tra ngoại trú liên ngành đối với sinh viên được tổ chức định kỳ và đột xuất theo năm học. Đây cũng là điều kiện để Nhà trường và công an, chính quyền địa phương tuyên truyền, trao đổi, giúp đỡ và giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến tình hình sinh viên ngoại trú, giúp sinh viên nâng cao ý thức chấp hành tốt nội quy của nơi ở trọ, tránh xa tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương và yên tâm tham gia học tập tại Phân hiệu.

Một số hình ảnh trong đợt kiểm tra

50504704 304716020249506 1009693656774344704 n50494755 2455794291157272 6817686770474287104 n

50597963 322943114991640 7075221612361940992 n

50745318 340514246562858 3807319165933453312 n

Ths Lèng Minh Tuấn – Phòng Công tác HSSV

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.