Khởi động quỹ sáng kiến "Trẻ em và thanh niên với Biến đổi Khí hậu" năm 2018

 

Với mục đích thúc đẩy và hỗ trợ nhiều hơn nữa những ý tưởng, dự án của thanh niên và trẻ em Việt Nam về biến đổi khí hậu nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, các dự án sử dụng hình thức truyền thông sáng tạo cho trẻ em và cộng đồng về BĐKH như: photovoice, làm phim có sự tham gia, vẽ kể chuyện, tranh biện… hay các dự án về năng lượng, nông nghiệp thông minh, ví dụ: cải tiến bếp năng lượng, ủ rơm tạo phân sinh học, nước sạch,… "Quỹ sáng kiến Trẻ em và Thanh niên với Biến đổi khí hậu 2018" (gọi tắt là “Quỹ sáng kiến”) kêu gọi đề xuất từ các cá nhân, nhóm,… cụ thể như sau:

Lưu Ý:

+ ĐỐI TƯỢNG: Trẻ em và Thanh niên trên toàn quốc với sáng kiến góp phần Giảm nhẹ hoặc/và Thích ứng với BĐKH.

Ưu tiên:

 + NGÂN SÁCH TÀI TRỢ: Trung bình 10.000.000 đồng/dự án
Đặc biệt, mức hỗ trợ có thể lên đến 50.000.000 đồng/dự án với những sáng kiến đột phá, mang lại thay đổi rõ rệt cho môi trường và cộng đồng.

+ LIÊN HỆ:

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn)

Địa chỉ: số 24 làng Kiến trúc phong cảnh, ngõ 45A, Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (024) 3 718 5930 (Minh Quyên) 

---------------------------------------------------

Thế Hệ Xanh Việt Nam là mạng lưới các cá nhân, tổ chức thanh niên có chung mối quan tâm đến các vấn đề môi trường, sẵn sàng học hỏi và thay đổi vì một cuộc sống bền vững. Bằng nhiệt huyết và hành động của mình, Thế Hệ Xanh thúc đẩy giới trẻ và cộng đồng Hiểu về biến đổi khí hậu và thực hiện Hành động xanh. Thế Hệ Xanh hoạt động dưới sự điều phối và hỗ trợ của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), cùng hợp tác với các tổ chức, cá nhân chung nhiệt huyết.


Vietnam Green Generation Network (The He Xanh) is a network of youth organizations and individuals who share concerns and are willing to learn and take action for a sustainable way of life. With motivation and enthusiasm, The He Xanh promotes youths and community to be Aware of and Act to address climate change. The He Xanh is supported and coordinated by Live & Learn for Community and Environment in cooperation with like-minded organizations and individuals.

Tin mới

Các tin khác