Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Khoa Nông Lâm tham dự tập huấn kỹ năng quản trị và vận hành hệ thống (LCMS + Quản trị)

Ngày 16 - 18 tháng 01 năm 2018 tại Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên, đã tổ chứcTập huấn kỹ năng quản trị và vận hành hệ thống (LCMS + Quản trị)”. Đại diện cho Khoa Nông Lâm có ThS. Đỗ Văn Hảitham gia khóa tập huấn cùng đoàn Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Trong đợt tập huấn 3 ngày cán bộ tham gia được học tập sử dụng và quản trị hệ thống ở các mức độ khác nhau với các mục tiêu:

- Nắm được quy trình vận hành hệ thống LCMS;

- Năm được chức năng của hệ thống LCMS với các loại tài khoản;

- Hiểu rõ hệ thống LCMS với vai trò ở những tài khoản khác nhau để cùng kết hợp với hệ thống LCMS;

- Học viên có khả năng tự tạo khóa học, quản trị và vận hành course học cũng như nắm được các chức năng của hệ thống LMS.

Đây là chương trình nhằm hiện thực hóa cho mục tiêu, phương hướng đổi mới giáo dục đại học theo định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển hình thức đào tạo E-Learning đáp ứng yêu cầu học tập của xã hội hiện đại và đưa ĐHTN hội nhập khu vực và quốc tế. Sự tham gia tập huấn của giảng viên khoa Nông Lâm về kỹ năng quản trị và vận hành hệ thống là một trong những hướng đổi mới phương thức dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH sinh viên của Khoa, góp phần nâng cao vị thế của phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai với cộng đồng.

NCS. Đỗ Văn Hải – Khoa Nông Lâm

Một số hình ảnh tại buổi Tập huấn kỹ năng quản trị và vận hành hệ thống (LCMS + Quản trị)

H 1

Download Template Joomla 3.0 free theme.