Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giới thiệu Khoa Kinh tế - Du lịch

anhkhoa3

(Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế - Du lịch)

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA

Khoa Kinh tế - Du lịch (Department of Economics – Tourism) trực thuộc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 2017 theo quyết định số 2334/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; với nhiệm vụ chức năng giảng dạy và nghiên cứu một số ngành khoa học thuộc các lĩnh vực Kinh tế - Du lịch.

Xem thêm: Giới thiệu Khoa Kinh tế - Du lịch

Download Template Joomla 3.0 free theme.