Khoa Cơ bản

Vai trò của Khối kiến thức giáo dục đại cương và trách nhiệm của Khoa Khoa học cơ bản

           ThS. Nguyễn Hoàng - Khoa Khoa học cơ bản

          1. Vai trò của khối kiến thức giáo dục đại cương

         Nước ta gọi “giáo dục đại cương” trong khi các nước dùng cụm từ “giáo dục tổng quát” (general education). Nội dung của giáo dục tổng quát thường bao gồm: kỹ năng nhận thức và năng lực/kỹ năng xã hội (thu thập dữ liệu, quan sát và phân tích, giải quyết vấn đề, thích nghi với môi trường mới, quan hệ xã hội...); những nội dung liên quan đến luân lý, phẩm hạnh, đạo đức; những hiểu biết chung về triết học, kinh tế học, luật học, về nhà nước, thiết chế, về lịch sử, tôn giáo, nghệ thuật...

          Những môn học đại cương được ví như nền móng của một ngôi nhà. Móng có chắc thì nhà mới vững được. Các doanh nghiệp ngày nay khi tuyển người thường ưu tiên kiến thức nền tốt để đào tạo thêm. Học tốt các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương là tiền đề để sinh viên học tốt các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành.

        2. Thực trạng về việc sinh viên học các môn đại cương

        Do ảnh hưởng của lối sống thực dụng, SV học những môn chưa thấy liên quan đến chuyên ngành, chưa thấy phục vụ trực tiếp cho công việc sau này thì đều cho là không quan trọng. Cái nhìn hạn hẹp này của người học bắt nguồn từ suốt những năm phổ thông. Khi đó học sinh chỉ được học toán, lý, hóa, văn, sử, địa... để đi thi ĐH và chỉ biết những môn này. Chính vì vậy, giáo dục phổ thông đã dồn học sinh vào góc hẹp của tri thức. Các em không hình dung được công việc của mình sau này cần những kiến thức liên quan nào.

        Mặt khác, các môn đại cương thường khô khan, một số môn học thường bị chính trị hóa dẫn đến sinh viên không có hứng thú khi học các môn học này.

        3. Trách nhiệm của Khoa khoa học cơ bản

        Khoa khoa học cơ bản là đơn vị có chức năng giảng dạy các học phần của khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giảng dạy các học phần đại cương, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn của các giảng viên, Khoa còn tập trung chú trọng vào một số yếu tố sau:

        Thứ nhất, phải thay đổi nội dung chương trình đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn, gắn với ngành nghề mà sinh viên theo học. Có như vậy, sinh viên mới cảm thấy có hứng thú trong việc tiếp thu các học phần.

        Thứ hai, các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương cũng phải có ngoại khóa, có giao lưu xã hội, tổ chức tham quan, ngành kỹ thuật phải có thực nghiệm, bài giảng có video minh họa. Thầy phải đặt ra các bài tập tình huống và gợi mở cho SV tìm hiểu, giải đáp. Nói cách khác, thầy là người thiết kế cái khung, còn SV là người thi công chi tiết bài giảng trên khung đó. Như thế giờ học mới sinh động được.

        Tóm lại, để nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập các học phần đại cương bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cần phải thay đổi cả nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, tăng cường cơ sở vật chất,....

                                                                                                                                                                        

Tin mới

Các tin khác