Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Mô hình trồng cà chua ở Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

         Nguyễn Minh Hiền - Bộ môn khoa học tự nhiên

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai được thành lập với nhiều sứ mạng quan trọng, trong đó có việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai và khu vực Tây Bắc. Trong những năm qua Phân hiệu luôn nỗ lực, nghiên cứu và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ và đạt được nhiều thành tích đáng kể, một trong số đó là mô hình trồng cà chua ứng dụng công nghệ cao.

Xem thêm: Mô hình trồng cà chua ở Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Cách xác định mục tiêu theo nguyên tắc Smart

         TS. Lục Quang Tấn - Trưởng Khoa Khoa học cơ bản

Xã hội ngày càng phát triển, cường độ công việc ngày càng cao, đòi hỏi mỗi người cần có kỹ năng làm việc tốt để có thể hoàn thành những mục tiêu mà mình đảm nhiệm. Với một số người, họ rất hứng khởi với những mục tiêu đề ra nhưng cho tới cuối năm, mục tiêu không đạt được và họ thường quy vào lý do duy "Không đủ thời gian". Tuy nhiên, quỹ thời gian của mọi người là như nhau, vấn đề không phải chúng ta có bao nhiêu thời gian để hoàn thành mục tiêu đó, mà chính là ở cách thức sử dụng thời gian tốt nhất.

          Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra mỗi cá nhân phải nhận định năng lực bản thân, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu đối với mục tiêu mình đang đảm nhiệm, từ đó thiết lập cho mình mục tiêu chính xác. Một trong những nguyên tắc thường được đề cập tới trong cách xác định mục tiêu là nguyên tắc SMART. Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên những tiêu chí như sau:

Xem thêm: Cách xác định mục tiêu theo nguyên tắc Smart

Khoa Khoa học cơ bản tham gia giảng dạy, phổ biến pháp luật trong Tuần Sinh hoạt công dân năm học 2018 - 2019

         ThS. Hoàng Khánh Chi - Bộ môn Khoa học xã hội

Từ ngày 10/9 đến 14/9/2018, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã tổ chức học tập “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2018 – 2019 cho sinh viên trong toàn Phân hiệu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo; Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Xem thêm: Khoa Khoa học cơ bản tham gia giảng dạy, phổ biến pháp luật trong Tuần Sinh hoạt công dân năm học...

Phương pháp học và ghi nhớ chữ Hán

           ThS. Đào Thị Biếc - Bộ môn Khoa học xã hội

Có rất nhiều bạn cảm thấy vất vả khi tìm cách nhớ chữ Hán. Tôi nghĩ chữ Hán tuy không dễ nhưng cũng không hề khó khăn như các bạn tưởng. Để nhớ chữ Hán một cách dễ dàng thì đầu tiên các bạn phải thực sự yêu thích nó, cảm thấy nó như một bức tranh, một câu chuyện và không quá áp lực khi học chữ Hán. Chúng ta phải biết cách liên tưởng để nhớ các bộ và ghép bộ thành chữ theo liên tưởng ý nghĩa và hình ảnh. Đồng thời chúng ta phải chịu khó học từ mới, bài khóa, viết lại vài lần và viết lại trong cả câu. Bài viết dưới đây sẽ phần nào giúp các bạn nhớ chữ Hán tốt hơn.

Xem thêm: Phương pháp học và ghi nhớ chữ Hán

Mô hình giáo dục Đại học 4.0

      Sưu tầm: Nguyễn Minh Hiền – Khoa Khoa học cơ bản

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá thể, gia đình, doanh nghiệp và đặc biệt chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là môi trường giáo dục - nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp 4.0. 

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền công nghiệp mới và đồng thời tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin (CNTT), nhiều trường đại học trên thế giới đã và đang đổi mới toàn diện và theo đó mô hình Giáo dục đại học 4.0 (Giáo dục 4.0) đang được đánh giá là mô hình phù hợp.

         Giáo dục 4.0 nên được hiểu như thế nào?

Giáo dục 4.0 là một mô hình giáo dục thông minh, liên kết chủ yếu giữa các yếu tố nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc đổi mới, sáng tạo và năng suất lao động trong xã hội tri thức.

Mô hình này cũng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giảng viên, sinh viên; tạo điều kiện cho hợp tác giữa giáo dục đại học và sản xuất công nghiệp; gắn kết cùng các nỗ lực phát triển kinh tế khu vực và địa phương… Giáo dục 4.0 giúp hoạt động dạy và học diễn ra mọi lúc và mọi nơi, giúp người học có thể cá nhân hóa, hoàn toàn quyết định việc học tập theo nhu cầu của bản thân.

Xem thêm: Mô hình giáo dục Đại học 4.0

Download Template Joomla 3.0 free theme.