Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Khoa Khoa học cơ bản tham gia giảng dạy, phổ biến pháp luật trong Tuần Sinh hoạt công dân năm học 2018 - 2019

         ThS. Hoàng Khánh Chi - Bộ môn Khoa học xã hội

Từ ngày 10/9 đến 14/9/2018, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã tổ chức học tập “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2018 – 2019 cho sinh viên trong toàn Phân hiệu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo; Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Xem thêm: Khoa Khoa học cơ bản tham gia giảng dạy, phổ biến pháp luật trong Tuần Sinh hoạt công dân năm học...

Phương pháp học và ghi nhớ chữ Hán

           ThS. Đào Thị Biếc - Bộ môn Khoa học xã hội

Có rất nhiều bạn cảm thấy vất vả khi tìm cách nhớ chữ Hán. Tôi nghĩ chữ Hán tuy không dễ nhưng cũng không hề khó khăn như các bạn tưởng. Để nhớ chữ Hán một cách dễ dàng thì đầu tiên các bạn phải thực sự yêu thích nó, cảm thấy nó như một bức tranh, một câu chuyện và không quá áp lực khi học chữ Hán. Chúng ta phải biết cách liên tưởng để nhớ các bộ và ghép bộ thành chữ theo liên tưởng ý nghĩa và hình ảnh. Đồng thời chúng ta phải chịu khó học từ mới, bài khóa, viết lại vài lần và viết lại trong cả câu. Bài viết dưới đây sẽ phần nào giúp các bạn nhớ chữ Hán tốt hơn.

Xem thêm: Phương pháp học và ghi nhớ chữ Hán

Mô hình giáo dục Đại học 4.0

      Sưu tầm: Nguyễn Minh Hiền – Khoa Khoa học cơ bản

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá thể, gia đình, doanh nghiệp và đặc biệt chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là môi trường giáo dục - nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp 4.0. 

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền công nghiệp mới và đồng thời tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin (CNTT), nhiều trường đại học trên thế giới đã và đang đổi mới toàn diện và theo đó mô hình Giáo dục đại học 4.0 (Giáo dục 4.0) đang được đánh giá là mô hình phù hợp.

         Giáo dục 4.0 nên được hiểu như thế nào?

Giáo dục 4.0 là một mô hình giáo dục thông minh, liên kết chủ yếu giữa các yếu tố nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc đổi mới, sáng tạo và năng suất lao động trong xã hội tri thức.

Mô hình này cũng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giảng viên, sinh viên; tạo điều kiện cho hợp tác giữa giáo dục đại học và sản xuất công nghiệp; gắn kết cùng các nỗ lực phát triển kinh tế khu vực và địa phương… Giáo dục 4.0 giúp hoạt động dạy và học diễn ra mọi lúc và mọi nơi, giúp người học có thể cá nhân hóa, hoàn toàn quyết định việc học tập theo nhu cầu của bản thân.

Xem thêm: Mô hình giáo dục Đại học 4.0

Giáo dục STEM - Những điều bạn cần biết

Nguyễn Minh Hiền - Khoa Khoa học cơ bản

Untitled 

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật  và toán học. Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp người học không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.

Những kỹ năng STEM là tích hợp của 4 kỹ năng:

1. Kỹ năng khoa học:  Người học được trang bị những kiến thức về các khái niệm, các nguyên lý, các định luật và các cơ sở lý thuyết của giáo dục khoa học. Mục tiêu quan trọng nhất là thông qua giáo dục khoa học, người học có khả năng liên kết các kiến thức này để thực hành và có tư duy để sử dụng kiến thức vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong thực tế.

2. Kỹ năng công nghệ: Người học có khả năng sử dụng, quản lý, hiểu biết, và truy cập được công nghệ từ những vật dụng đơn giản như cái bút, chiếc quạt đến những hệ thống phức tạp như mạng internet, máy móc.

 3. Kỹ năng kỹ thuật:  Người học được trang bị kỹ năng sản xuất ra đối tượng và hiểu được quy trình để làm ra nó. Vấn đề này đòi hỏi người học phải có khả năng phân tích, tổng hợp và kết hợp để biết cách làm thế nào để cân bằng các yếu tố liên quan (như khoa học, nghệ thuật, công nghệ, kỹ thuật) để có được một giải pháp tốt nhất trong thiết kế và xây dựng quy trình. Ngoài ra người học còn có khả năng nhìn nhận ra nhu cầu và phản ứng của xã hội trong những vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

4. Kỹ năng toán học: Là khả năng nhìn nhận và nắm bắt được vai trò của toán học trong mọi khía cạnh tồn tại trên thế giới. Người học có kỹ năng toán học sẽ có khả năng thể hiện các ý tưởng một cách chính xác, có khả năng áp dụng các khái niệm và kĩ năng toán học vào cuộc sống hằng ngày.

Xem thêm: Giáo dục STEM - Những điều bạn cần biết

Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Nhà nước và Pháp luật gắn với thực tiễn xã hội và ngành đào tạo

ThS. Hoàng Khánh Chi – Bộ môn Khoa học xã hội         

         Học phần Nhà nước và pháp luật là một trong những môn học thuộc Khối kiến thức đại cương trong khung chương trình đào tạo đại học của Phân hiệu ĐHTN. Học phần này được giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất với số lượng 3 tín chỉ. Học phần Nhà nước và Pháp luật cung cấp cho sinh viên những tri thức về nguồn gốc ra đời, tổ chức bộ máy nhà nước, hệ thống pháp luật, ngành luật… từ đó giúp sinh viên hình thành được niềm tin đối với pháp luật, xác định được thái độ và định hướng về hành vi phù hợp với pháp luật, vai trò của cá nhân đối với nhà nước và xã hội. Tuy nhiên môn học này có nhiều kiến thức lý luận và tính quy phạm pháp luật nên người dạy luôn cần đổi mới phương pháp, tạo sự hứng thú yêu thích của người học khi gắn các kiến thức lý thuyết với thực tiễn xã hội và ngành học.

Xem thêm: Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Nhà nước và Pháp luật gắn với thực tiễn xã hội...

Download Template Joomla 3.0 free theme.