Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Khoa Khoa học cơ bản tổ chức dự giờ đối với giảng viên

            Triển khai kế hoạch số 29/KH -PHLC ngày 19/9/2018 về dự giờ và đánh giá giờ giảng năm học 2018 – 2019, Khoa Khoa học cơ bản đã thực hiện dự giờ đối với các giảng viên của Khoa đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp đại học chính quy của Phân hiệu.

Xem thêm: Khoa Khoa học cơ bản tổ chức dự giờ đối với giảng viên

Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống, trồng cây Tam thất

Với sứ mạng là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ yêu cầu phát triển của xã hội; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai và khu vực Tây Bắc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai luôn tích cực triển khai xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao một số ngành mũi nhọn, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt đã có nhiều công trình nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ đạt được nhiều thành tích đáng kể, một trong số đó phải kể đến là mô hình trồng cây Tam thất thuộc đề tài NCKH cấp tỉnh Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống, trồng cây Tam thất (Panax pseudoginseng Wall) tại huyện Si Ma Cai, Mường Khương tỉnh Lào Cai” do PGS. TS. Hoàng Văn Hùng (GĐ Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai) làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống, trồng cây Tam thất

Mô hình trồng cà chua ở Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

          Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai được thành lập với nhiều sứ mạng quan trọng, trong đó có việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai và khu vực Tây Bắc. Trong những năm qua Phân hiệu luôn nỗ lực, nghiên cứu và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ và đạt được nhiều thành tích đáng kể, một trong số đó là mô hình trồng cà chua ứng dụng công nghệ cao.

Xem thêm: Mô hình trồng cà chua ở Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Cách xác định mục tiêu theo nguyên tắc Smart

          Xã hội ngày càng phát triển, cường độ công việc ngày càng cao, đòi hỏi mỗi người cần có kỹ năng làm việc tốt để có thể hoàn thành những mục tiêu mà mình đảm nhiệm. Với một số người, họ rất hứng khởi với những mục tiêu đề ra nhưng cho tới cuối năm, mục tiêu không đạt được và họ thường quy vào lý do duy "Không đủ thời gian". Tuy nhiên, quỹ thời gian của mọi người là như nhau, vấn đề không phải chúng ta có bao nhiêu thời gian để hoàn thành mục tiêu đó, mà chính là ở cách thức sử dụng thời gian tốt nhất.

          Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra mỗi cá nhân phải nhận định năng lực bản thân, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu đối với mục tiêu mình đang đảm nhiệm, từ đó thiết lập cho mình mục tiêu chính xác. Một trong những nguyên tắc thường được đề cập tới trong cách xác định mục tiêu là nguyên tắc SMART. Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên những tiêu chí như sau:

Xem thêm: Cách xác định mục tiêu theo nguyên tắc Smart

Khoa Khoa học cơ bản tham gia giảng dạy, phổ biến pháp luật trong Tuần Sinh hoạt công dân năm học 2018 - 2019

          Từ ngày 10/9 đến 14/9/2018, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã tổ chức học tập “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2018 – 2019 cho sinh viên trong toàn Phân hiệu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo; Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Xem thêm: Khoa Khoa học cơ bản tham gia giảng dạy, phổ biến pháp luật trong Tuần Sinh hoạt công dân năm học...

Download Template Joomla 3.0 free theme.