Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giới thiệu về Khoa Khoa học cơ Bản

 


I. GIỚI THIỆU

1. Thông tin chung về Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo quyết định số 2333/QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

- Tên Tiếng Việt: Khoa Khoa học cơ bản

- Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Basic Science

- Tên giao dịch viết tắt: FBS

- Cơ quan quản lý trực tiếp: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

- Địa chỉ: Tổ 13, phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: (84) 02143 859 123

- Email: khoacobanlcc@tnu.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân hiệu. Khoa có chức năng giúp Giám đốc Phân hiệu xây dựng chiến lược đào tạo của khoa; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong Phân hiệu;

- Nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn trong các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Giáo dục Thể chất.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho Giám đốc Phân hiệu cập nhật chương trình, đề cương, giáo trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

- Tổ chức hoạt động Nghiên cứu khoa học và Công nghệ: thực hiện nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

- Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do khoa quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. 

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn theo quy định chung của Nhà nước và hướng dẫn cụ thể của Phân hiệu.

- Liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên.

- Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm; lưu trữ hồ sơ; công tác văn phòng.  

- Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giáo viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Đề nghị Giám đốc Phân hiệu cho tuyển mới giáo viên hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giáo viên không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ý thức chấp hành nội quy, quy chế kém.

- Phối hợp với các phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể trong Phân hiệu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Giám đốc Phân hiệu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phân hiệu giao.

3. Cơ cấu tổ chức Khoa Khoa học cơ bản gồm có:

Ban chủ nhiệm khoa: 01 Trưởng khoa; 01 Phó Trưởng khoa

Tổ bộ môn trực thuộc gồm: Tổ Khoa học Tự nhiên và Tổ Khoa học Xã hội

II. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

1. Giảng viên cơ hữu

STT

Họ và tên

Thông tin cán bộ/giảng viên

Chuyên môn

1

TS. Lục Quang Tấn

Trưởng khoa

DĐ: 0943255699

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hóa hữu cơ

2

ThS.Lưu Thị Thanh Mai

Phó Trưởng khoa

DĐ: 0947954242

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngữ văn

3

TS. Cao Hoàng Khuyến

Trưởng bộ môn KH Tự nhiên

DĐ: 0962898173

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giáo dục Thể chất

4

ThS. Chu Thị Liễu

Phó Trưởng bộ môn KH Xã hội

DĐ: 0919721677

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý luận và PPDH Chính trị

5

ThS. Nguyễn Thúy Hà

Giảng viên chính

DĐ: 0916544116

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngôn ngữ Trung Quốc

6

ThS. Hoàng Thị Bảo Ngọc

Giảng viên chính

DĐ: 0973763168

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tâm lý Giáo dục

7

ThS. Nguyễn Đức Thắng

Giảng viên

DĐ: 0389824828

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giáo dục Thể chất

8

ThS. Nguyễn Phương Thanh

Giảng viên

DĐ: 0379077556

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài chính và Thương mại

quốc tế

9

ThS. Hoàng Khánh Chi

Giảng viên

DĐ: 0888625189

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Luật học

10

ThS. Đào Thị Biếc

Giảng viên

DĐ: 0989666248

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý Kinh tế và Giáo dục

11

ThS. Phạm Thị Thắng

Giảng viên chính

DĐ: 0969887266

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiếng Anh

12

ThS. Trần Thị Thùy Linh

Giảng viên

DĐ: 0986608079

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngôn ngữ

Trung Quốc

2. Giảng viên thỉnh giảng

STT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

Chuyên môn

1

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

Giám đốc Phân hiệu

ĐT: +(84)203.859.299

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa học Môi trường và Bảo tồn sinh học

2

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà

Phó Giám đốc Phân hiệu

ĐT: 02143.859.898

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chăn nuôi

3

TS. Vũ Thị Bình

Phó Giám đốc Phân hiệu

ĐT: 0912961133

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toán học

4

TS. Ngô Thanh Xuân

Trưởng khoa Nông Lâm

: 0989659570

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sinh học

5

ThS. Nguyễn Hoàng

Phó trưởng phòng Đào tạo – NCKH và HTQT

: 0915825266

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hóa phân tích

6

ThS. Ninh Anh Đại

Phó trưởng phòng Đào tạo – NCKH và HTQT

: 0915371188

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa lý

7

Th.S Nguyễn Minh Hiền

Giảng viên

: 0964905195

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toán học

8

ThS. Trần Thị Thúy Nga

: 0966415990

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử Đảng

9

ThS. Lèng Minh Tuấn

: 0984985937

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Triết học

10

ThS. Nông Hạnh Phúc

: 0984.684.995

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin học

11

ThS. Lê Quốc Thắng

Phó trưởng phòng Đào tạo – NCKH và HTQT

:0382322688

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chính trị

 

 

IMG 7718

Ảnh tập thể Khoa Cơ Bản

nh khoa

Ảnh tập thể Khoa Cơ Bản

46514182 1895685620486931 819491592711700480 n

(Các thầy cô trong ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11)

51172606 327834634486166 695740721486888960 n

(Khoa Khoa học cơ bản tham gia Hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10)

46435017 1892145920840901 2452231751112589312 n

(Tích cực tham gia các hoạt động thể thao của nhà trường)

 

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.