Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

0.Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Cơ bản

         I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU 

TT
Họ và tên
Trình độ
Chuyên môn
Thông tin
1
Lục Quang Tấn
Tiến sỹ
Hóa hữu cơ
2
Ngô Thanh Xuân
Tiến sỹ
Sinh học
3
Nguyễn Hoàng
Thạc sỹ
Hóa phân tích
4
Chu Thị Liễu
Thạc sỹ
Giáo dục học
5
Hoàng Khánh Chi
Thạc sỹ
Luật
6
Đào Thị Biếc
Thạc sỹ
Quản lý giáo dục
7
Phạm Thị Mỹ Đức
Thạc sỹ
Quản lý giáo dục
8
Nguyễn Thị Lan Phương
Thạc sỹ
Công nghệ thông tin
9
Nguyễn Tuấn Anh
Cử nhân
Giáo dục thể chất
10
Trần Thị Thúy Nga
Cử nhân
Lịch sử Đảng
Click để xem
11
Nguyễn Minh Hiền
Cử nhân
Toán học
12
Trần Anh Quang
Cử nhân
Công nghệ thông tin
Click để xem
13
Nông Hạnh Phúc
Cử nhân
Công nghệ thông tin

 

            II. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

TT
Họ và tên
Trình độ
Chuyên môn
Cơ quan công tác
1
Hà Phượng Linh
Thạc sỹ
Công nghệ thông tin
Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai
2
Phạm Hùng Thuyên
Thạc sỹ
Tiếng Anh
Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN
3
Nguyễn Lê Nhung
Thạc sỹ
Tiếng Anh
Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN
4
Bùi Xuân Tiệp
Tiến sỹ
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Sở Giáo dục và Đào tạo
5
Nguyễn Đức Thắng
Cử nhân
Giáo dục thể chất
Cao đẳng Sư Phạm Lào Cai
6
Lê Văn Hiền
Thạc sỹ
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trường chính trị tỉnh Lào Cai
7
Vũ Thị Thanh Huệ
Thạc sỹ
Tiếng Anh
Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN
8
Vũ Minh Tuyên
Tiến sỹ
Tôn giáo học
ĐH Sư phạm Thái Nguyên
9
Hán Thị Huệ
Thạc sỹ
Tiếng Trung
Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

 

 

07.Thạc sỹ Phạm Thị Mỹ Đức

p1c539hfd51t1egnp9di5p51t0q4

 

 

09.CN. Nguyễn Tuấn Anh

p1c51gaouc13l51fth1h16v8m1ft24

11.CN. Nguyễn Minh Hiền

p1c51g5rtc1227khm14o4jigq3u4

 

13.CN. Nông Hạnh Phúc

p1c51g9b1o3nn1lvnf4mib51l464-0

Xem thêm: 13.CN. Nông Hạnh Phúc

Download Template Joomla 3.0 free theme.