Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Vai trò, ý nghĩa của thực tập sư phạm trong quá trình đào tạo giáo viên

Trong quá trình đào tạo giáo viên của các trường, khoa sư phạm nói chung, thực tập sư phạm (TTSP) là một giai đoạn quan trọng, giai đoạn cuối cùng hoàn thành quá trình đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ của giáo sinh. 

Thông qua việc tổ chức TTSP, các trường sư phạm vừa kiểm tra được sự chuẩn bị về mặt lí luận và thực hành của giáo sinh đối với việc độc lập công tác của họ,  vừa hình thành cho giáo sinh những khả năng rộng lớn trong việc sáng tạo giải quyết những công việc của cá nhân người giáo viên tương lai, giúp giáo sinh thấy được sự khác biệt với chính mình trước đó và sự khác biệt đó được thể hiện bằng những hành vi chính xác trong mọi hoạt động của một nhà giáo thực thụ. Nói khác đi: tổ chức TTSP giúp các trường sư phạm không chỉ bước đầu đánh giá được chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài xã hội mà còn giúp chính mỗi cá nhân giáo sinh đánh giá được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình để có kế hoạch tiếp tục trau dồi, bồi dưỡng. 

 

Theo GS – TSKH Phạm Minh Hạc: “TTSP là đỉnh cao của một quá trình học nghề, là điều kiện cần thiết để giáo sinh nắm được lí luận một cách sâu sắc, sáng tạo và có ý thức hơn. Trước khi đi TTSP nói chung giáo sinh vẫn có thể nắm được các kiến thức lí luận cơ bản về tâm lí học, giáo dục học, phương pháp giảng dạy bộ môn. Tuy nhiên, kiến thức chỉ trở thành niềm tin khi con người học được cách áp dụng chúng vào thực tế và trong quá trình áp dụng ấy, anh ta đi tới những kết luận mà lúc đầu đã tiếp thu được từ lí luận. Bởi vậy, TTSP có ảnh hưởng hết sức lớn lao đến việc hình thành khuynh hướng sư phạm và năng lực sư phạm ở giáo sinh”. 

Trong đợt TTSP, các giáo sinh phải cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ: Thực tập giảng dạy và thực tập chủ nhiệm. Trong quá trình đó, giáo sinh có vị trí mới: Từ giáo sinh (học trò) trở thành thầy giáo (thầy giáo thực tập). Với vị trí mới đó giáo sinh được đặt vào những điều kiện rất gần với công tác độc lập sau này, phải làm những công việc của một giáo viên thực thụ: thâm nhập thực tiễn nhà trường phổ thông, phải giáo dục học sinh qua  giảng dạy, truyền thụ kiến thức và kiểm tra mức độ tiếp thu của học sinh, tiếp xúc, hiểu và làm việc với tất cả học sinh cũng như từng học sinh, tiến hành công tác chủ nhiệm, tiếp xúc với phụ huynh, giải quyết tất cả những gì xảy ra trong lớp mình phụ trách... như là một giáo viên bộ môn và như là một giáo viên chủ nhiệm lớp. Vị thế đó khiến giáo sinh vừa bị kích thích, thôi thúc vừa phải “thích nghi hoá” các phẩm chất của người giáo sinh cho phù hợp với yêu cầu hoạt động sư phạm.

Nói một cách gắn gọn, TTSP là một hình thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, là một hoạt động vận dụng những tri thức khoa học chuyên môn, kĩ năng sư phạm về giảng dạy và giáo dục học sinh vào thực tiễn nhà trường phổ thông vì thế nó có một vai trò, ý nghĩa vô cùng to lớn trong quá trình đào tạo người thầy giáo.

* Vai trò của TTSP:

- TTSP là điều kiện cần thiết để giáo sinh nắm được lí luận một cách sâu sắc, sáng tạo và có ý thức hơn, là một cơ hội để người giáo sinh thể hiện tài năng và tích luỹ kinh nghiệm nghề nghiệp. 

- TTSP tạo điều kiện cho giáo sinh hình thành kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp đặc biệt là kĩ năng lao động sư phạm sáng tạo.

- TTSP còn chấn chỉnh lại việc lĩnh hội các môn lí thuyết, tất cả những gì còn lờ mờ và ẩn tàng trong mình sẽ trở nên rõ ràng, chính xác. Qua qua việc thực hiện các nội dung TTSP, giáo sinh phải giải quyết những nhiệm vụ sư phạm cụ thể (muốn vậy phải vận dụng tất cả kiến thức lí thuyết và thực hành), phải tiếp thu lí luận sư phạm một cách tích cực hơn vì họ cố gắng tìm trong đó lời giải đáp cho những vấn đề còn đang vướng mắc. Điều này nâng cao chất lượng lĩnh hội các kiến thức sư phạm, rèn luyện khả năng áp dụng kiến thức lí thuyết vào thực tế, tạo nên một thái độ “nghi vấn” tích cực đối với các kiến thức đó (1;2).

- Ngoài ra, qua thâm nhập  thực tiễn nhà trường phổ thông (PT), giáo sinh sẽ có cách nhìn khái quát về hoạt động của trường phổ thông, về đặc điểm tâm lí học sinh phổ thông, về chân dung người giáo viên... từ đó nảy sinh tình cảm nghề nghiệp, hình thành xu hướng sư phạm, hình thành ý thức nghề nghiệp, xây dựng mẫu hình người giáo viên tương lai và đồng thời tự kiểm tra lại bản thân mình để điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp. 

* Ý nghĩa của thực tập sư phạm

Xuất phát từ vai trò, vị trí của TTSP cho thấy TTSP tập trung có một ý nghĩa rất lớn cả về mặt lí luận lẫn thực tiễn. Về mặt lí luận, TTSP giúp giáo sinh làm sáng tỏ cơ sở lý luận của hoạt động dạy học, quy trình đào tạo giáo viên, hiểu sâu sắc hơn tính khoa học và tính nghệ thuật trong lao động sư phạm của giáo viên, trên cơ sở đó giáo sinh sẽ đánh giá chính xác hơn về năng lực sư phạm của mình. Ngoài ra TTSP còn giúp giáo sinh hiểu rõ hơn chức năng “Dạy chữ, dạy nghề, dạy người” của các trường đại học, cao đẳng sư phạm và chức năng, nhiệm vụ của các trường phổ thông, của người giáo viên phổ thông.

Về mặt thực tiễn, TTSP giúp giáo sinh sư phạm gắn lí luận về nghề làm thầy đã được học ở trường đại học, cao đẳng sư phạm với thực tiễn nhà trường phổ thông. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thống nhất giữa lí luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mac – Lênin. Thực tiễn không có lí luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”(2). TTSP giúp giáo sinh hiểu được cách thức rèn luyện tay nghề để có được hệ thống kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội.

Tóm lại, TTSP là một công đoạn quan trọng trong quá trình đào tạo chuyên gia, là thời gian giáo sinh được tiếp xúc trực tiếp với thế giới sinh động của hoạt động nghề nghiệp, nhằm giúp củng cố, mở rộng, nâng cao...những gì đã học ở nhà trường đại học- cao đẳng sư phạm, góp phần tích cực vào việc huấn luyện tay nghề, làm cho giáo sinh quen với thực tế để khi bước ra cuộc sống tự lập họ có thể vững vàng qua đó làm tăng thêm lòng say mê và trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời đây cũng là  một giai đoạn quan trọng để hình thành lí tưởng nghề của người thầy giáo tương lai. 

Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Minh Hạc (chủ biên), Tâm lý học, NXB Giáo dục (1995).

2. Nguyễn Xuân Kì (biên tập).  Những vấn đề thực tập sư phạm của sinh viên các trường ĐHSP, tài liệu thư viện trường ĐHSP Hà Nội (1982).

ThS. Hoàng Thị Bảo Ngọc

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.