Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tham gia tập huấn nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong 02 ngày, 6-7/12/2018, tại Hà Nội, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và công nghệ đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cán bộ quản lý của các Bộ, ngành, địa phương. Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai đã tham gia tập huấn với vai trò là trường đại học – một trong những thành phần quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại chương trình có sự tham gia của ông Phạm Đức Nhiệm – Phó cục trưởng cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Giáo sư Douglas Abrams – Đại học quốc gia Singapo, giảng viên khóa học và gần 50 cán bộ đến từ các sở, ngành quản lý, các trường đại học của khu vực phía Bắc.

Trong thời gian vừa qua, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã trở thành một trong những nội dung nóng và chủ chốt trong xác định động lực tăng trưởng tại Việt Nam theo định hướng của Chính phủ. Đã có nhiều chương trình, dự án, nhiều kế hoạch khác nhau từ nhiều Bộ, ban ngành từ Trung ương đến địa phương được triển khai nhằm kích thích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ các chuyên gia tư vấn, các nhà đầu tư và quỹ đầu tư, các doanh nghiệp có tiềm lực khoa học công nghệ đáp ứng được các nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế chuyển đổi số trên thế giới. Tại buổi tập huấn, Giáo sư Douglas Abrams giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo cho các nhà hoạch định chính sách tại Singapo đã truyền đạt các nội dung về sự phá hủy của sáng tạo luôn thúc đẩy sự phát triển; tinh thần doanh nhân; Các trụ cột trong hệ sinh thái gồm thị trường tiếp cận, nguồn nhân lực, nguồn vốn & tài chính, hệ thống hỗ trợ, hành lang chính sách & cơ sở hạ tầng, giáo dục và đào tạo, các trường đại học và văn hóa khởi nghiệp; việc thúc đẩy phát triển các thành phần này trong sự so sánh và học tập hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam với Singapo. Tiếp đó, TS. Từ Minh Hiệu đến từ Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã giới thiệu thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, triết lý, phương thức triển khai và kết quả bước đầu của Đề án 844 – Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, một số mô hình và hoạt động triển khai trên thực tế ở các ban ngành, địa phương trong cả nước.

Một phần nội dung của buổi tập huấn là việc đặt câu hỏi, thảo luận về thực tế triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các sở ngành, địa phương, các trường đại học, những kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc được trình bày, trao đổi sôi nổi. Từ đó, các thành viên tham gia hoạt động có sự nhận thức đầy đủ và kết nối các khâu trong quá trình thúc đẩy triển khai hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đây là một cơ hội tốt để giảng viên của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai hiểu được vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn, xây dựng tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, đồng thời giảng viên của Phân hiệu ĐHTN cũng xây dựng sự kết nối với các chuyên gia cố vấn, các nhà đầu tư và các cơ quan chức năng như Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa học và công nghệ, các trường đại học khác như Đại học Ngoại Thương, Đại học Quốc gia Hà Nội…

Kết thúc buổi tập huấn, các thành viên tham gia đã được Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN trao chứng nhận khóa học.

Một số hình ảnh trong chương trình tập huấn:

1

(Chương trình tập huấn Diễn ra trong 2 ngày 6-7/12/2018 tại Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN)

2

(Giáo sư Douglas Abrams – Đại học quốc gia Singapo, giảng viên khóa học)

3

(Các thành viên tham gia chương trình lắng nghe chia sẻ của giảng viên)

4

(Các nhóm thảo luận và trình bày về các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo)

5

(Các thành viên lớp học nhận chứng nhận hoàn thành khóa học từ Ban tổ chức)

TG: Hoàng Khánh Chi – Bí thư Đoàn TN Phân hiệu

Download Template Joomla 3.0 free theme.