Tin tức - Sự kiện nổi bật

Tuyên truyền tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 tại huyện Văn Bàn Tuyên truyền tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 tại huyện Văn Bàn Thứ năm, 28 Tháng năm 2020  Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tuyển sinh của m... More detail
Công tác tuyên truyền tuyển sinh năm 2020 của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ở huyện Than Uyên – Lai Châu Công tác tuyên truyền tuyển sinh năm 2020 của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ở huyện Than Uyên – Lai Châu Thứ hai, 25 Tháng năm 2020 Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-PHLC ngày 17/2/2020 của Phân hiệu Đại học Thái Nguy... More detail
Sáng tạo máy sát khuẩn tay thông minh ý tưởng của thầy trò Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai  Sáng tạo máy sát khuẩn tay thông minh ý tưởng của thầy trò Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai Thứ Sáu, 22 Tháng năm 2020 Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2020 và ngày Kho... More detail
Học ngoại ngữ theo gương Bác Hồ Học ngoại ngữ theo gương Bác Hồ Thứ ba, 19 Tháng năm 2020 Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Ng... More detail

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Danh mục chính