Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hợp tác toàn diện giữa Phân hiệu với các Viện nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội Hợp tác toàn diện giữa Phân hiệu với các Viện nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội Thứ Sáu, 19 Tháng tư 2019 Hiện nay, việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm v... More detail
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tổ chức giờ học trải nghiệm bậc đại học  cho học sinh trường THPT Dân tộc Nội trú Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tổ chức giờ học trải nghiệm bậc đại học cho học sinh trường THPT Dân tộc Nội trú Thứ năm, 18 Tháng tư 2019 Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đó... More detail
Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai chúc mừng ngày Tết cổ truyền Bunpimay Lào Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai chúc mừng ngày Tết cổ truyền Bunpimay Lào Thứ tư, 17 Tháng tư 2019 Hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân các bộ tộc Lào, ngày 12/04/2019 ... More detail

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ