Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

01. Biểu 19A - Công khai thông tin về diện tich đất, tổng diện tích sàn xây dựng

STT

Nội Dung

Diện tích (m2)

Hình thức sử dụng

 

Sở hữu

Liên kết

Thuê

 

1

Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng                                                    

Trong đó:                                               

7.560,00

7560

     
 
 
 
 

Trụ sở chính

7.560

       

2

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học                                                   

Trong đó:                                                   

7.885,70

   

7.885,70

 
 
 
 
 

Trụ sở chính :

7.885,70

   

7.885,70

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.