News and Events

Hợp tác toàn diện giữa Phân hiệu với các Viện nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội Hợp tác toàn diện giữa Phân hiệu với các Viện nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội Friday, 19 April 2019 Hiện nay, việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ...
Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai chúc mừng ngày Tết cổ truyền Bunpimay Lào Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai chúc mừng ngày Tết cổ truyền Bunpimay Lào Wednesday, 17 April 2019 Hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân các bộ tộ...

News of member units