Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

“Endnote” giải pháp trích dẫn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học

Tham khảo các tài liệu trong nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho các nghiên cứu ở các qui mô là điều cần thiết. Việc sử dụng tài liệu còn có thể coi như là một yêu cầu bắt buộc đối với các bài báo cáo khoa học từ một bài luận văn, bài tiểu luận đến các đề tài tầm cỡ quốc gia, các bài viết đăng trên các tạp chí học thuật. Việc tham khảo tài liệu đặt ra vấn đề phải sử dụng các tài liệu tham khảo sao cho hợp lệ và ghi nhận một cách đúng đắn các tài liệu đã sử dụng sao cho không vi phạm một điều cấm kỵ trong nghiên cứu khoa học - đạo văn. Những nhà nghiên cứu, đặc biệt là những người mới bắt đầu nghiên cứu thường gặp một số khó khăn trong việc ghi nhận lại các tài liệu đã sử dụng trong các nghiên cứu của mình. Các khó khăn xuất phát từ việc:

- Không biết cách sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo,

- Không nắm được các nguyên tắc mô tả thư mục theo đúng tiêu chuẩn,

- Trong bài viết có ghi nhận đã tham khảo tài liệu nhưng không đưa tài liệu đã tham khảo vào danh mục trong khi một số tài liệu đưa vào danh mục lại không được ghi nhận trong bài viết vv...

Giải quyết các khó khăn trong việc ghi nhận các tài liệu tham khảo một số phần mềm quản lí danh mục tài liệu tham khảo đã được xây dựng và một trong các phần mềm đó là EndNote của Tập đoàn Thomson Reuters. EndNote có mục đích:

- Giúp các tác giả tiết kiệm thời gian đánh máy cũng như tìm hiểu các cách thức trình bày bắt buộc khi trình bày thư mục cho các bài tập, bài báo nghiên cứu, các luận văn/ luận án, các đề án…

- Tính năng tiết kiệm thời gian cho phép người dùng chuyển các tài liệu tham khảo lấy từ cơ sở dữ liệu hoặc mục lục trực tuyến vào cơ sở dữ liệu EndNote.

 - Tạo danh mục tài liệu tham khảo một cách tự động trong các bài viết

Download tại: www.endnote.com

Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt:

ennote

 

Đỗ Văn Hải - Phòng Đào tạo, NCKH & HTQT

Download Template Joomla 3.0 free theme.