Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trước năm học mới

Thực hiện Kế hoạch số 1233/KH-ĐHTN ngày 09/7/2019 của Đại học Thái Nguyên, ngày 27 tháng 7 năm 2019, Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã diễn ra tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh Hội nghị

GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì Hội nghị, cùng với sự có mặt của hơn 40 đại biểu là trưởng các Ban chức năng, Ban giám hiệu các Trường Đại học, Ban giám đốc Phân hiệu, Giám Trung tâm và trưởng các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐHTN chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị GS.TS Phạm Hồng Quang đã quán triệt tinh thần dân chủ, thẳng thắn, thấu hiểu, thiết thực nhằm xác định rõ những khó khăn, đề xuất các giải pháp để các đơn vị trong toàn Đại học Thái Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã được nghe 04 báo cáo và các ý kiến trao đổi thảo luận thiết thực, tập trung vào việc phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp và định hướng phát triển về công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, công tác kế hoạch, tài chính và công tác cơ sở vật chất. Đồng thời, Hội nghị đã tập trung trao đổi, chia sẻ, đề xuất cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ sở Giáo dục Đại học thành viên, các Ban và các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên nhằm tạo nguồn lực tập trung, hiệu quả, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc, xây dựng Đại học Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục thành viên trong thời gian tới:

(1) Quan tâm phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, tạo chính sách và động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, cống hiến cho sự phát triển giáo dục và đào tạo.

(2) Đẩy mạnh việc phát triển chương trình theo hướng hiện đại. Tập trung rà soát, điều chỉnh, xây dựng Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Chương trình môn học cho các ngành đào tạo của Đại học Thái Nguyên và các trường Đại học, phân hiệu, trung tâm đào tạo thành viên. Chú trọng đến chất lượng, thương hiệu của ngành học, chú trọng đến tính liên thông ngang trong Chương trình đào tạo. Phấn đấu xây dựng được các Chương trình đào tạo có tầm cỡ Quốc tế: thu hút được những sinh viên có khát vọng học tập, tạo ra những con người sáng tạo.

(3) Xây dựng chiến lược truyền thông, gắn truyền thông với quảng bá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; thiết lập mạng truyền thông, xây dựng nguồn dữ liệu chung cho toàn Đại học Thái Nguyên.   

(4) Tăng cường công tác quản lý tài chính theo đúng quy định; Chú trọng các giải pháp làm tăng tỷ lệ tuyển sinh, tăng về đội ngũ giáo sư, tiến sĩ; Tích cực huy động nguồn vốn từ các dự án; Xây dựng quy chế, quy định quản lý và sử dụng tài sản tiết kiệm, hiệu quả.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công – Phó Giám đốc ĐHTN Phát biểu

Trong khuôn khổ của chương trình này, các đại biểu đã đến thăm một số phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại Phân hiệu. Một số chương trình hợp tác với các trường đại học và các đơn vị của Đại học đã được thống nhất và ký kết, đây là các điều kiện tốt để Phân hiệu phát triển, đáp ứng yêu cầu tốt hơn cho đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Lào Cai và các tỉnh trong khu vực.

Đại học Thái Nguyên được xác định là Đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thành công của Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên lần này là sự thúc đẩy mạnh mẽ cho chuỗi các thành công trong các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ sở giáo dục thành viên và Đại học Thái Nguyên trước thềm năm học mới./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Quang Bình

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.