Lao Cai Campus

Tạo mục lục tự động trong Word

Trong quá trình làm luận văn, báo cáo các bạn thường phải tạo mục lục. Tuy nhiên việc tạo mục lục thủ công thường mất rất nhiều thời gian của bạn hơn nữa nhược điểm của việc tạo mục lục bằng tay đó là khi bạn muốn mở đến một trang trong văn bản bạn phải mất thời gian mở đến trang đó. Do đó để tiết kiệm thời gian cũng như nhanh chóng mở đến trang mà bạn muốn xem (bạn chỉ việc giữ phím Ctrl+ kích chuột trái vào trang mà bạn muốn đến là bạn đã được đến trang mà bạn muốn), Sau đây, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai xin hướng dẫn các bạn cách tạo mục lục tự động trong Word.

Tạo mục lục tự động trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Việc tạo mục lục tự động cần trải qua 2 bước, bước 1 là đánh dấu mục lục, bước 2 là hiển thị mục lục. Việc đánh dấu mục lục là quan trọng nhất và nó quyết định đến độ chính xác của mục lục, bạn cần phải làm thật cẩn thận.

Bước 1: Đánh dấu mục lục

Bạn có thể đánh dấu các mục trong mục lục tự động theo một trong hai cách sau: sử dụng các Heading được xây dựng sẵn, hoặc đánh dấu các mục văn bản riêng.

* Sử dụng các Heading Styles được cài sẵn:

Bước 2: Đánh dấu các mục bằng Add Text của Table of Contents

 

Tạo mục lục tự động trong Word 2016,2019
Để tạo mục lục tự động, bạn làm theo các bước sau:

Cập nhật Table of contents:

Nếu bạn thêm hoặc xóa các Heading. Mục lục có thể được cập nhập bởi:

 

 

Xóa mục lục tự động

Để xóa mục lục tự động, bạn làm theo các bước sau:

 

 

ThS. Lê Thu Hường – Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Newer news items:

Older news items: