Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (ngày thi 15/7/2018)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU BÀI THI 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Ngày thi: 15/07/2018

(Kèm Quyết định số: 1570 /QĐ-ĐHTN ngày 17 tháng 07 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

STT

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMTND

Nơi sinh

Điểm môn thi trắc nghiệm

Điểm môn thi thực hành

1

K2LC001

Ngô Kim Anh

20/01/1984

063069007

Lào Cai

7.00

7.75

2

K2LC002

Hoàng Thị Bích

16/10/1991

063271991

Lào Cai

6.75

7.50

3

K2LC003

Vũ Hải Bình

07/12/1985

063175077

Lào Cai

6.00

7.25

4

K2LC004

Nguyễn Chánh Chinh

03/06/1982

063176702

Lào Cai

6.50

8.75

5

K2LC005

Nguyễn Đình Du

05/02/1986

063363941

Yên Bái

7.25

8.25

6

K2LC006

Đặng Thị Dung

21/06/1986

063118122

Lào Cai

6.00

5.50

7

K2LC007

Nguyễn Thị Duyên

05/10/1983

063113266

Ninh Bình

5.75

6.50

8

K2LC008

Nguyễn Thị Lương Duyên

23/06/1987

063209269

Yên Bái

6.25

5.50

9

K2LC009

Nùng Thị Hà

17/02/1998

045162561

Lai Châu

7.75

7.00

10

K2LC010

Trần Thị Hồng Hải

11/02/1978

063029649

Lào Cai

5.25

7.25

11

K2LC011

Phạm Thị Hằng

06/07/1985

063118472

Lào Cai

5.25

5.00

12

K2LC012

Hoàng Thị Hằng

18/06/1991

063559070

Cao Bằng

6.50

7.75

13

K2LC013

Mai Thị Hiền

27/05/1982

063038273

Lào Cai

5.25

5.50

14

K2LC014

Trần Thị Thanh Hoa

11/08/1983

063048737

Lào Cai

6.00

6.50

15

K2LC015

Phạm Thị Thanh Loan

01/09/1987

063242706

Lào Cai

7.50

5.25

16

K2LC016

Nguyễn Thị Hường

10/09/1987

063520343

Hà Nội

7.50

5.75

17

K2LC017

Phạm Thị Thu Huyền

14/11/1990

063481296

Lào Cai

5.50

5.50

18

K2LC018

Văn Thị Huyền

22/03/1988

063474482

Vĩnh Phúc

5.50

5.50

19

K2LC019

Nguyễn Thu Nga

05/05/1982

063511919

Yên Bái

6.50

5.50

20

K2LC020

Lưu Huy Khang

07/10/1982

063481350

Hưng Yên

6.50

5.50

21

K2LC021

Đỗ Thị Là

12/06/1986

063355818

Nam Định

6.00

6.00

22

K2LC022

Nguyễn Trọng Lịch

26/02/1989

063458165

Yên Bái

5.50

7.00

23

K2LC023

Trần Thị Doãn Loan

08/08/1988

060838290

Yên Bái

7.25

5.00

24

K2LC024

Vũ Thị Thanh Loan

23/05/1983

063093040

Lào Cai

7.00

6.50

25

K2LC025

Đỗ Thị Bích Vân

22/03/1983

063089723

Lào Cai

5.50

6.00

26

K2LC026

Hà Đình Lũy

01/08/1976

063351901

Yên Bái

9.00

6.50

27

K2LC027

Đào Đức Nam

31/07/1985

063131222

Lào Cai

7.50

6.25

28

K2LC028

Trần Hữu Nam

17/12/1988

063184472

Lào Cai

7.25

5.75

29

K2LC029

Phạm Thị Kiều Ngân

16/01/1988

063466630

Yên Bái

8.50

5.25

30

K2LC030

Nguyễn Thị Lê Ngân

13/01/1989

063276990

Lào Cai

8.00

6.25

31

K2LC031

Sầm Thị Ngọc

05/10/1990

063317165

Lào Cai

8.00

5.75

32

K2LC032

Nguyễn Tuyết Nhung

10/11/1989

063251382

Lào Cai

6.50

7.25

33

K2LC033

Hoàng Thị Nhượng

17/09/1984

063248685

Lào Cai

7.00

6.50

34

K2LC034

Nguyễn Hữu Phiên

10/01/1984

063131960

Lào Cai

7.25

6.75

35

K2LC035

Nông Thanh Hoài

26/08/1986

063204691

Lào Cai

7.50

6.50

36

K2LC036

Đỗ Thị Quyên

20/12/1982

063382935

Thanh Hóa

6.50

6.25

37

K2LC037

Hoàng Văn Sường

09/05/1970

063052367

Lào Cai

6.75

5.75

38

K2LC038

Nguyễn Bích Thuận

17/03/1983

063082960

Lào Cai

7.00

5.25

39

K2LC039

Nông Thị Bích Thuận

28/04/1987

063511916

Yên Bái

6.75

7.00

40

K2LC040

Đào Thị Thúy

20/11/1988

063247579

Lào Cai

5.25

6.00

41

K2LC041

Nguyễn Thị Mai Dung

23/07/1983

063074660

Yên Bái

7.50

6.00

42

K2LC042

Vàng Ngọc Tuấn

22/05/1990

063231149

Lào Cai

5.50

6.50

43

K2LC043

Vàng Thị Tươi

06/09/1984

063069012

Lào Cai

6.50

6.50

44

K2LC044

Nguyễn Thị Thơm

19/06/1985

063140963

Lào Cai

7.75

6.75

45

K2LC045

Lù Thị Yến

03/06/1998

063458830

Lào Cai

8.00

7.25

46

K2LC046

Phùng Phương Anh

16/12/1989

063265871

Lào Cai

6.00

6.50

47

K2LC047

Trần Ngọc Bích

12/10/1987

063195282

Lào Cai

6.25

8.00

48

K2LC048

Đặng Huy Bình

23/11/1981

063073862

Lào Cai

7.00

8.25

49

K2LC049

Nguyễn Thanh Bình

10/12/1987

063258012

Lào Cai

7.50

8.25

50

K2LC050

Nguyễn Thị Bình

05/10/1979

063076935

Vĩnh Phúc

6.00

7.50

51

K2LC051

Lưu Đức Chung

22/12/1984

063085513

Lào Cai

8.25

8.25

52

K2LC052

Phạm Thu Hà

17/06/1984

063071375

Lào Cai

8.00

7.75

53

K2LC053

Nguyễn Thị Minh Hậu

27/01/1981

063043701

Lào Cai

7.50

8.00

54

K2LC054

Lù Thị Hẹn

16/11/1986

063147201

Lào Cai

7.25

8.75

55

K2LC055

Dương Thị Hiền

25/02/1982

063035789

Lào Cai

6.50

7.25

56

K2LC056

Nguyễn Chí Hiển

27/04/1980

063465719

Yên Bái

7.50

7.50

57

K2LC057

Đặng Văn Hiếu

25/11/1977

063078537

Hưng Yên

8.50

8.50

58

K2LC058

Lê Văn Hinh

09/12/1985

063127315

Lào Cai

7.50

7.75

59

K2LC059

Trần Thị Thu Hòa

16/01/1979

063515045

Yên Bái

7.50

8.25

60

K2LC060

Nguyễn Hoàng

15/04/1982

063366207

Thanh Hóa

8.50

9.50

61

K2LC061

Lục Thị Huế

02/10/1985

063139454

Lào Cai

6.75

8.50

62

K2LC062

Nguyễn Thị Thu Huyền

19/02/1983

063031148

Yên Bái

7.50

5.75

63

K2LC063

Lưu Kim Hương

16/02/1987

063212113

Lào Cai

7.50

7.50

64

K2LC064

Vũ Lan Hương

02/01/1978

063520284

Lào Cai

7.00

6.50

65

K2LC065

Lê Thu Hường

16/07/1991

063349347

Lào Cai

8.00

8.25

66

K2LC066

Nguyễn Phúc Kiên

04/03/1980

063055660

Yên Bái

7.25

9.25

67

K2LC067

Nguyễn Thị Thu Lan

18/07/1979

063210814

Ninh Bình

7.00

6.50

68

K2LC068

Bùi Thị Liễu

15/04/1980

063436791

Nam Định

7.00

7.00

69

K2LC069

Hoàng Thị Loan

07/12/1976

063034349

Lào Cai

8.50

8.50

70

K2LC070

Ngô Thị Loan

12/03/1978

063024473

Lào Cai

8.00

5.00

71

K2LC071

Vũ Thị Thùy Lương

23/10/1985

063089614

Lào Cai

7.25

8.25

72

K2LC072

Lý Thị Minh

20/10/1981

063076099

Lào Cai

5.00

7.00

73

K2LC073

Nguyễn Đức Minh

19/05/1981

063068696

Lào Cai

7.00

5.75

74

K2LC074

Nguyễn Hữu Nghĩa

25/01/1980

063155607

Lào Cai

7.00

7.25

75

K2LC075

Lương Thị Nhài

28/11/1986

063203802

Lào Cai

5.75

7.25

76

K2LC076

Nguyễn Văn Phú

19/10/1981

063055374

Yên Bái

7.00

8.00

77

K2LC077

Hoàng Thị Phương

15/10/1987

063184874

Lào Cai

6.75

6.25

78

K2LC078

Lương Thị Phượng

01/12/1988

063217913

Lào Cai

6.00

7.25

79

K2LC079

Nguyễn Thị Kiều Phương

09/05/1981

063034643

Lào Cai

8.00

7.00

80

K2LC080

Nguyễn Hồng Quế

08/11/1990

145353957

Hưng Yên

6.75

7.00

81

K2LC081

La Văn Quỳnh

13/03/1988

063257217

Lào Cai

6.75

7.50

82

K2LC082

Lưu Thanh Tâm

03/01/1979

063029635

Lào Cai

8.25

8.00

83

K2LC083

Đặng Cao Tấn

14/02/1986

063204708

Lào Cai

5.00

7.50

84

K2LC084

Ngô Anh Tú

14/08/1998

063480570

Lào Cai

5.25

7.75

85

K2LC085

Lèng Minh Tuấn

09/03/1988

060831753

Yên Bái

5.5

7.75

86

K2LC086

Lê Anh Tùng

02/12/1994

063395199

Lào Cai

6.00

7.50

87

K2LC087

Lương Kim Thanh

11/01/1985

063133634

Lào Cai

5.75

7.50

88

K2LC088

Ngô Đức Thành

30/11/1986

063125721

Lào Cai

7.50

8.00

89

K2LC089

Đặng Thị Phương Thảo

30/09/1989

060873884

Yên Bái

7.50

7.75

90

K2LC090

Dỉ Văn Thắng

12/09/1982

063133637

Lào Cai

6.75

6.50

91

K2LC091

Hoàng Xuân Thắng

14/07/1988

063269262

Lào Cai

7.25

7.00

92

K2LC092

Nguyễn Thị Thịnh

25/04/1977

063257846

Yên Bái

7.00

6.25

93

K2LC093

Đinh Thị Thoan

17/12/1977

063028819

Lào Cai

5.00

7.75

94

K2LC094

Phạm Thị Thanh Thủy

27/08/1980

063226477

Yên Bái

5.50

7.00

95

K2LC095

Trần Thị Thu Thủy

28/08/1989

063251197

Lào Cai

7.00

8.00

96

K2LC096

Nguyễn Văn Thứ

25/10/1989

063277831

Hưng Yên

6.00

7.75

97

K2LC098

Phạm Ngọc Trâm

02/09/1989

063175497

Lào Cai

6.00

6.25

98

K2LC099

Nguyễn Duy Trương

19/01/1995

060980195

Yên Bái

6.50

6.75

99

K2LC100

Thiều Quang Trường

11/07/1998

065512129

Lào Cai

5.25

6.25

100

K2LC101

Đặng Thị Xuân

17/11/1985

063062501

Lai Châu

6.50

8.50

101

K2LC102

Nguyễn Hải Yến

23/10/1985

063140940

Yên Bái

5.50

8.00

102

K2LC103

Vũ Thị Thanh Vân

19/05/1984

063082791

Yên Bái

8.25

5.25

Tổng số: 102 thí sinh

Download Template Joomla 3.0 free theme.