Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ( ngày thi 01/10/2017)

Thông báo công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Đợt thi: 01 tháng 10 năm 2017 

(Quyết định công nhận kết quả: Số 2111/QĐ-ĐHTN ngày 04/10/2017

của Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số CMTND

Điểm trắc ngiệm

Điểm thực hành

Số hiệu văn bằng, chứng chỉ

1       

NGUYỄN THỊ LAN ANH

04/09/1988

Yên Bái

063216330

7.25

7.50

112145

2       

HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH

20/08/1993

Phú Thọ

063501801

8.00

7.75

112146

3       

LÙ VĂN BẢO

17/08/1977

Lào Cai

063189412

7.50

5.25

112147

4       

ĐỖ VĂN CẢNG

12/02/1976

Nam Định

063075794

6.50

5.25

112148

5       

HOÀNG VĂN CHẨN

29/10/1980

Lào Cai

063045269

7.25

5.50

112149

6       

VƯƠNG THỊ CHÂU

24/12/1982

Lào Cai

063142809

6.50

7.00

112150

7       

CHÂU XUÂN CHÍNH

26/09/1984

Lào Cai

063118530

6.75

7.25

112151

8       

NGUYỄN THỊ TẦN

04/11/1978

Lào Cai

063038515

6.50

8.00

112152

9       

SÙNG SEO CHỬ

02/12/1978

Lào Cai

063018599

8.00

7.25

112153

10    

THỀN TỜ CHUNG

16/10/1982

Lào Cai

063075729

8.00

6.75

112154

11    

TUNG SÀO CHUNG

05/06/1989

Lào Cai

063071086

8.00

8.00

112155

12    

SÙNG SEO CHÚNG

05/04/1981

Lào Cai

063139463

7.50

9.75

112156

13    

TRẦN ĐỨC CÔNG

12/11/1979

Vĩnh Phúc

063146851

7.25

7.25

112157

14    

ĐỖ THỊ KIM CÚC

25/05/1970

Yên Bái

063069225

7.00

7.75

112158

15    

LÊ BÌNH CƯƠNG

22/10/1969

Lào Cai

063075559

6.50

5.50

112159

16    

NGUYỄN MẠNH CƯƠNG

20/12/1971

Yên Bái

063090352

7.50

8.25

112160

17    

VÀNG THỊ NGÒ

03/03/1978

Lào Cai

063406794

6.00

6.50

112161

18    

SẦN QUYẾT THẮNG

20/09/1977

Lào Cai

063060328

6.75

7.00

112162

19    

MÈ VĂN DAI

10/11/1994

Lai Châu

045110695

8.50

6.50

112163

20    

NÔNG THỊ DỀN

30/07/1972

Lào Cai

063135794

7.50

6.50

112164

21    

MA DÍN

26/04/1983

Lào Cai

063076240

8.00

9.75

112165

22    

LỤC QUANG TẤN

07/04/1985

Lào Cai

063133697

7.75

8.00

112166

23    

LÙ THỊ DOI

19/03/1986

Lào Cai

063174824

6.75

7.00

112167

24    

LONG THỊ DƯ

01/01/1979

Lào Cai

063152356

6.50

5.00

112168

25    

TRẦN ĐĂNG ĐỨC

01/05/1977

Ninh Bình

063520005

7.00

5.00

112169

26    

ĐỖ QUÝ DƯƠNG

22/09/1978

Lào Cai

063017353

6.00

5.00

112170

27    

ĐÀO THỊ DUYÊN

26/03/1973

Lào Cai

063138954

8.00

5.00

112171

28    

HÀ THỊ GIANG

20/11/1978

Yên Bái

063092050

8.00

8.25

112172

29    

TRẦN THỊ GIANG

04/08/1991

Hải Dương

061094800

8.50

8.25

112173

30    

VƯƠNG THỊ HÀ

09/10/1989

Lào Cai

063071068

7.50

8.50

112174

31    

ĐÀO CẨM HẰNG

11/04/1987

Lào Cai

063204694

6.50

7.00

112175

32    

CAO THỊ HẰNG

12/11/1982

Lào Cai

063118217

5.50

5.25

112176

33    

TRẦN THU HẰNG

30/02/1989

Lào Cai

063218756

6.75

6.50

112177

34    

VƯƠNG THỊ HẰNG

09/07/1991

Lào Cai

063244786

7.25

6.50

112178

35    

NÔNG THỊ HÀNH

13/10/1975

Lào Cai

063138914

5.00

5.25

112179

36    

HOÀNG THỊ HIÊN

29/12/1983

Lào Cai

063115301

8.00

8.50

112180

37    

NGUYỄN THỊ HIỀN

25/10/1983

Lào Cai

063078761

8.50

6.75

112181

38    

NGUYỄN THU HIỀN

29/05/1986

Lào Cai

063090444

7.25

6.25

112182

39    

ĐINH QUANG HIỆN

01/01/1982

Ninh Bình

164117953

7.25

5.75

112183

40    

NGUYỄN VĂN HIỆU

18/02/1988

Yên Bái

060787432

7.50

6.25

112184

41    

LÊ THANH HOA

17/06/1980

Thái Bình

063520410

7.50

7.25

112185

42    

MAI THỊ HOA

15/06/1976

Yên Bái

063434436

7.25

6.75

112186

43    

NGUYỄN THỊ HÒA

04/05/1986

Lào Cai

063118125

6.75

5.50

112187

44    

PHẠM THỊ HÒA

10/12/1975

Ninh Bình

063076104

8.25

6.00

112188

45    

LÙ THỊ HOAN

19/02/1975

Lào Cai

063045221

6.75

7.00

112189

46    

NGUYỄN THỊ THANH HOAN

24/02/1982

Lào Cai

063090591

7.50

7.00

112190

47    

NÙNG THỊ HOAN

10/08/1976

Lào Cai

063015752

6.75

6.25

112191

48    

ĐINH TRỌNG HOÀN

12/12/1978

Nam Định

063118874

5.00

5.00

112192

49    

VŨ VĂN HOÀNG

13/07/1977

Phú Thọ

063494996

8.00

7.25

112193

50    

PHẠM THỊ HỒI

23/03/1979

Thái Bình

063076265

6.75

6.50

112194

51    

VƯƠNG THỊ HỢI

17/06/1983

Lào Cai

063069189

7.00

5.75

112195

52    

ĐÀO THỊ HỒNG

08/08/1987

Lào Cai

063118653

6.50

5.50

112196

53    

NGUYỄN MẠNH HÙNG

27/05/1978

Lào Cai

063344721

6.50

7.25

112197

54    

TRỊNH VÂN HÙNG

21/11/1961

Lào Cai

063007984

7.75

6.75

112198

55    

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

20/10/1974

Hà Nội

063090778

5.00

5.50

112199

56    

TRẦN THỊ HƯƠNG

20/04/1979

Lào Cai

063069982

8.75

7.00

112200

57    

LÝ THỊ THANH HƯỚNG

10/12/1989

Lào Cai

063170880

7.50

7.50

112201

58    

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

10/08/1984

Yên Bái

063085630

6.50

6.50

112202

59    

NGÔ THANH HỮU

26/11/1981

Lào Cai

069063064

7.50

6.75

112203

60    

TRẦN VĂN KIỂM

28/03/1972

Thái Bình

063016634

7.25

7.50

112204

61    

TRẦN TRUNG KIÊN

22/05/1975

Yên Bái

063069999

7.00

6.50

112205

62    

ĐỖ THỊ LAN

10/01/1990

Lào Cai

063207928

6.00

6.00

112206

63    

LỒ THỊ LAN

09/11/1990

Lào Cai

063207849

8.00

8.75

112207

64    

THÀO CHỬ LỀN

29/08/1974

Lào Cai

063118369

8.50

5.00

112208

65    

ĐOÀN PHƯƠNG LIÊN

02/12/1993

Lào Cai

063344025

8.00

7.75

112209

66    

HÙ THỊ LIÊN

10/03/1982

Lào Cai

063118488

7.25

5.50

112210

67    

LÝ BÍCH LIÊN

08/01/1990

Lào Cai

063182351

7.50

5.50

112211

68    

NÔNG THỊ LIÊN

06/05/1985

Lào Cai

063135768

6.75

5.50

112212

69    

LÙ XUÂN LONG

08/02/1972

Lào Cai

063075542

8.00

5.75

112213

70    

PHÙNG VĂN LUYỆN

29/01/1975

Phú Thọ

063245187

6.50

7.50

112214

71    

LỒ THỊ MAI

19/04/1981

Lào Cai

0635016128

8.25

6.25

112215

72    

LÙNG VĂN MAN

18/10/1974

Lào Cai

063059698

7.50

6.25

112216

73    

PHÙNG VIỆT LINH

04/10/1993

Lào Cai

063314241

7.50

8.50

112217

74    

LỤC THÚY VỤ

13/08/1990

Lào Cai

063232547

7.25

8.00

112218

75    

THÀNG THỊ MƯỜI

07/02/1989

Lào Cai

063174943

6.50

7.25

112219

76    

LA THỊ NGẢI

01/06/1980

Lào Cai

063077491

7.00

7.50

112220

77    

NGUYỄN HỒNG NGÂN

02/02/1980

Lào Cai

063047884

8.00

6.25

112221

78    

HOÀNG NGỌC NGHIỆP

15/08/1987

Lào Cai

063118168

8.00

7.75

112222

79    

PHU QUANG NGỌC

02/12/1987

Lào Cai

063118251

7.50

6.50

112223

80    

LA QUỲNH NHẤT

29/12/1987

Lào Cai

063118418

7.50

7.00

112224

81    

HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG

28/01/1986

Lào Cai

063096160

7.75

7.25

112225

82    

NÙNG THỊ PHÚC

02/02/1979

Lào Cai

063118367

7.75

7.00

112226

83    

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

01/12/1991

Lào Cai

063236236

8.00

7.50

112227

84    

HOÀNG THỊ QUẾ PHƯƠNG

28/10/1973

Lào Cai

063059711

6.25

6.75

112228

85    

NINH VĂN PHƯỢNG

07/05/1982

Yên Bái

063045251

6.75

6.75

112229

86    

SỀN NGÁN PIN

17/09/1988

Lào Cai

063156776

8.00

7.25

112230

87    

PHẠM ANH QUỐC

02/09/1993

Cao Bằng

085042264

8.25

8.50

112231

88    

NGUYỄN CÔNG QUÝ

25/03/1989

Lào Cai

063071078

8.50

7.00

112232

89    

VƯƠNG NHƯ QUỲNH

12/12/1985

Lào Cai

063090442

8.00

7.50

112233

90    

HẢNG SEO DƯ

18/06/1981

Lào Cai

063118512

5.75

8.50

112234

91    

NGUYỄN THANH SƠN

23/07/1978

Lào Cai

063090336

5.50

5.50

112235

92    

LÙ ỈN SỬN

24/01/1974

Lào Cai

063494844

8.00

5.75

112236

93    

SỀN NGÁN SỬU

06/06/1991

Lào Cai

063245098

7.75

6.75

112237

94    

HOÀNG THỊ TÂM

10/09/1981

Lào Cai

063060321

6.50

6.25

112238

95    

TRẦN VĂN TÀI

30/01/1982

Lào Cai

063078767

6.75

5.50

112239

96    

BÙI QUANG TẤP

15/05/1977

Lào Cai

063030453

6.25

7.00

112240

97    

ĐỖ VĂN THẠCH

08/12/1984

Lào Cai

063104643

6.25

5.50

112241

98    

LÊ ĐỨC THẮNG

26/07/1975

Phú Thọ

063052796

6.00

5.00

112242

99    

LÊ QUỐC THẮNG

28/08/1975

Tuyên Quang

063095491

7.50

8.25

112243

100

NGUYỄN HỮU THANH

24/02/1976

Lào Cai

063016729

6.75

5.25

112244

101

VƯƠNG THỊ THANH

25/10/1987

Lào Cai

063275704

6.25

7.00

112245

102

TRẦN THỊ THU THẢO

16/02/1982

Lào Cai

063069060

6.75

8.00

112246

103

LỤC THỊ HỒNG THÊM

27/07/1989

Lào Cai

063071023

8.00

8.75

112247

104

HỒ THỊ THU

05/09/1991

Lào Cai

063275440

6.75

5.25

112248

105

TRẦN TIẾN THUÊ

10/12/1963

Hà Nam

063060682

7.00

6.00

112249

106

LÝ THỊ THƯƠNG

10/12/1977

Lào Cai

063146200

6.50

7.00

112250

107

LỒ CỦI THỦY

17/04/1985

Lào Cai

063097593

7.50

6.75

112251

108

NGUYỄN THANH THỦY

12/01/1977

Lào Cai

063174873

6.75

5.75

112252

109

NÔNG THỊ THỦY

06/09/1989

Lào Cai

063208181

7.50

5.50

112253

110

VƯƠNG QUỐC TOÀN

17/08/1981

Lào Cai

063045288

6.75

5.25

112254

111

HÀ THỊ THU TRANG

01/12/1987

Phú Thọ

131266798

7.25

7.00

112255

112

LÙNG THỊ TRANG

30/06/1986

Lào Cai

063099984

8.00

7.25

112256

113

ROÃN HUYỀN TRANG

10/11/1995

Lào Cai

063411425

7.75

6.50

112257

114

VƯƠNG THỊ TRÌNH

12/04/1992

Lào Cai

063244938

8.00

6.75

112258

115

HOÀNG ANH TRỌNG

25/06/1986

Lào Cai

063174652

6.50

7.00

112259

116

TRẦN NGỌC TUẤN

13/02/1992

Lào Cai

063338549

7.25

7.50

112260

117

VI KHÁNH TÙNG

22/05/1983

Thái Nguyên

063480941

8.50

7.75

112261

118

NGUYỄN THỊ TUYỀN

03/03/1989

Lào Cai

063314771

8.50

7.00

112262

119

LÝ THỊ DUNG TUYẾT

26/12/1983

Lào Cai

063107179

8.00

6.50

112263

120

ĐẶNG THỊ VÂN

18/08/1986

Lào Cai

063241228

7.50

7.25

112264

121

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

03/06/1983

Yên Bái

063522031

5.75

5.75

112265

122

VÀNG THỊ VÂN

05/03/1988

Lào Cai

063170881

7.00

6.25

112266

123

HOÀNG QUỐC VIỆT

27/12/1977

Lào Cai

063028879

8.00

7.00

112267

124

LÊ CÔNG VIỆT

10/06/1982

Lào Cai

063084438

6.00

7.25

112268

125

LỤC THỊ YÊN

26/04/1977

Lào Cai

063017406

8.00

5.50

112269

126

VƯƠNG THỊ YÊN

07/03/1990

Lào Cai

063207925

8.50

6.25

112270

127

TRẦN THỊ HẢI YẾN

23/06/1984

Lào Cai

063095647

8.00

6.00

112271

128

NGUYỄN VIỆT ANH

03/09/1994

Lào Cai

063418223

8.50

8.00

112272

129

NGUYỄN VĂN BÁCH

09/03/1993

Hà Nam

063349195

7.75

8.25

112273

130

LÙ HUYỀN TRINH

14/08/1994

Lào Cai

063392003

7.50

8.00

112274

131

DOÃN THU HÀ

31/07/1995

Lào Cai

063395518

7.00

8.50

112275

132

LÝ THỊ HỒNG

24/06/1988

Lào Cai

063118658

6.75

7.25

112276

133

NGUYỄN THỊ NGA

07/01/1985

Lào Cai

063089978

7.50

7.25

112277

134

LÝ THỊ QUỲNH

10/12/1990

Lào Cai

063207953

7.50

6.50

112278

135

ĐÀO THỊ THẮM

17/11/1986

Lào Cai

063118640

6.75

6.75

112279

136

TRẦN QUANG TRUNG

26/08/1978

Lào Cai

063042078

8.00

5.50

112280

Download Template Joomla 3.0 free theme.