Nguyên tắc chọn phông chữ, bảng mã, kiểu gõ phù hợp

1. Các nhóm phông chữ tiếng Việt

Có 3 nhóm phông chữ phổ biến hiện nay gồm:

- Nhóm phông chữ TCVN3 (tiêu chuẩn Việt Nam 3) gồm tất cả các phông chữ có phần đầu là .vn ví dụ: .VnTime, .VnArial, .VnAristote,…

- Nhóm phông chữ VNI bao gồm tất cả các phông chữ có phần đầu là VNI-, ví dụ: VNI-Time, VNI-Tod,…

- Nhóm phông chữ quốc tế (Unicode) gồm các phông chữ còn lại, ví dụ: Times New Roman, Arial, Tahoma,…

Trong 3 nhóm phông chữ ở trên, có 2 nhóm phông chữ phải cài thêm là nhóm phông chữ TCVN3 và nhóm phông chữ VNI còn lại nhóm phông chữ quốc tế thì đã được cài đặt sẵn theo hệ điều hành của máy tính. Chính vì thế hiện nay đa số sử dụng phông chữ Times New Roman trong nhóm phông chữ quốc tế để soạn thảo văn bản hành chính. Tuy nhiên, muốn sử dụng được nhiều phông chữ nghệ thuật thì ta vẫn phải dùng các phông chữ TCVN3 và VNI, nhất là đối với những người làm về đồ họa, thiết kế cần sử dụng những phông chữ nghệ thuật để phục vụ cho công việc thiết kế, trình bày.

2. Các chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt

Có 2 chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt phổ biến hiện nay là Unikey và Vietkey.

Chương trình Unikey được tải từ địa chỉ: http://unikey.vn

Chương trình Vietkey được tải từ địa chỉ: http://www.vietkey.com.vn

3. Các kiểu gõ tiếng Việt

Kiểu gõ tiếng Việt là quy tắc để gõ được tiếng Việt có dấu và mũ. Có nhiều kiểu gõ tiếng Việt khác nhau: TelexVNI,… nhưng kiểu gõ Telex vẫn là kiểu gõ tiếng Việt phổ biến nhất hiện nay.

4. Quy tắc gõ cho kiểu gõ Telex

Picture1

5. Các bảng mã tiếng Việt

Có 3 bảng mã phổ biến hiện nay là: UnicodeTCVN3 và VNI Windows.

Để có thể gõ được tiếng Việt ta phải chỉnh bảng mã trên chương trình hỗ trợ tiếng Việt (Unikey, Vietkey) tương thích với phông chữ cần soạn thảo:

- Chỉnh bảng mã Unicode để soạn thảo với các phông chữ nhóm quốc tế (Times New Roman, Arial,…);

- Chỉnh bảng mã TCVN3 để soạn thảo với các phông chữ TCVN3 (.VnTime, .VnArial,…);

- Chỉnh bảng mã VNI để soạn thảo với các phông chữ VNI (VNI-Times, VNI-Tod,…).

6. Cài đặt mặc định phông chữ

Vào Format/Font… (Ctrl + D), xuất hiện bảng thoại:

bài anh phúc 2

Trong thẻ Font ta chỉnh phông chữ trong khung Font, chỉnh kiểu chữ trong khung Font style, chỉnh cỡ chữ trong Size. Sau đó bấm Default để thiết lập mặc định.

Nông Hạnh Phúc

Newer news items: