Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

02. ThS. Nguyễn Thị Tần

 fdhdh  

Năm sinh:1978

Địa chỉ nhà riêng: Số 050, đường Thanh Phú, tổ 09, phường Kim

Tân, thành phố Lào Cai

Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao KHCN

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0913 211 869

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao

Khoa học Công nghệ - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13,

phường BìnhMinh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 

1. Giới thiệu bản thân:

Giảng viên Nguyễn Thị Tần là người con sinh ra và lớn lên tại tỉnh Lào Cai. Tốt nghiệp đại học loại ưu chuyên ngành Nông học năm 2002 tại Trường Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội. Sau đó tiếp tục học hoàn thành Thạc sĩ tại trường năm 2005. Đến tháng 12/2016, bắt đầu tham gia công tác tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

2. Quá trình công tác:

- Tốt nghiệp Đại học năm 2002 chuyên ngành Nông Học.

- Từ tháng 3/2003 – tháng 9/2004: chuyên viên kỹ  thuật của Chi cục Bảo vệ Thực vật – Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 9/2004 – tháng 8/2005: giáo vụ phòng Đào tạo tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 9/2005 – tháng 8/2008: Học thạc sĩ tại Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

- Từ tháng 8/2008 – tháng 2/2016: Phó  trưởng khoa Nông Lâm – Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai.

- Từ tháng 3/2016 đến nay: Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Khoa học Công nghệ, thuộc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

3. Kinh nghiệm làm việc:

- Từ năm 2004 – 2005 làm tham giá nhóm tư vấn dự án SPS & DANIDA – Hỗ trợ ngành nông nghiệp của Lào Cai do Chính phủ Đan mạch tài trợ.

- Năm 2008 Tham gia nhóm tư vấn cho dự án SNV Hà Lan tại Cai về Hỗ trợ chuỗi liên kết Thảo quả.

- Năm 2004 đến nay tham gia nhóm tư vấn của dự án giảm nghèo miền núi phía Bắc (WB).

4. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point.

- Giao tiếp tiếng cơ bản.

- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.

- Chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm.

- Dễ dàng thích nghi với môi trường mới.

5. Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn:

chuyen giao

Mô hình chuyển giao phát triển cây Sa Nhân Tím tại 2 huyện Bát Xát, Văn Bàn

Download Template Joomla 3.0 free theme.