Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

03. ThS. Nguyễn Hoài Nam

 nam Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam

Quê quán: Tổ 17 – Phường Chùa Hang - Thành phố Thái Nguyên

Chức vụ: Chuyên viên TT Nghiên cứu & Chuyển giao KHCN

Chức danh giảng dạy: Giảng viên

Học vị: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Quản lý Đất Đai

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0989 886 555

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Khoa học

Công nghệ - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, phường

Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Download Template Joomla 3.0 free theme.