Lao Cai Campus

Sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai học tập và làm theo tư tưởng của Bác

 

         Nằm trong chương trình Tuần SHCD - HSSV, sáng 14/9/2018 tại Hội trường – Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai Đ/c Lại Vũ Hiệp, Trưởng Ban tuyên giáo – Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đến dự và truyền đạt nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII cho sinh viên toàn Phân hiệu.

         Trong buổi học tập này Đ/c Lại Vũ Hiệp nhắc lại: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Cả cuộc đời người đã hi sinh cho dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Người quan tâm sâu sắc tới giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, cho thanh niên, học sinh. Người nêu cao tư tưởng đạo dức là gốc, là nền tảng của xã hội, là nền tảng của con người, cũng giống như gốc của ngọn cây, ngọn nguồn của sông suối.

         Học sinh, sinh viên là thế hệ tương lai của nước nhà, là giường cột của quốc gia, mỗi sinh viên cần phải có đủ phẩm chất, trí tuệ và năng lực để đáp ứng yêu câu cao cả và thiêng liêng đó, vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. 

         Đi vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, một nền đạo đức mới đã và đang hình thành cùng với công cuộc đổi mới của Đảng là nguồn động lực quan trọng của công cuộc phát triển đất nước. Đó là nền đạo đức vừa phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc như: yêu nước, thương người, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư với những yêu cầu mới, những nội dung mới do đòi hỏi của dân tộc và thời đại. Nhờ đó, phần lớn sinh viên, thanh niên trí thức vẫn giữ được lối sống tình nghĩa, trong sạch, lành mạnh; khiêm tốn, luôn cần cù và sáng tạo trong học tập; sống có bản lĩnh, có chí lập thân, lập nghiệp, năng động, nhạy bén, dám đối mặt với những khó khăn, thách thức, dám chịu trách nhiệm, không ỷ lại; luôn gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng dân tộc, phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Do ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, do sự bùng phát của lối sống thực dụng, chạy theo danh lợi bất chấp đạo lí đã dẫn đến những tiêu cực trong đời sống xã hội ngày càng phổ biến. Đó là: tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có một bộ phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lí tưởng, mất phương hướng phấn đấu, không có chí lập thân, lập nghiệp; chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội, sa vào nghiện ngập, hút sách; thiếu trung thực, gian lận trong thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua bằng cấp… Đây là những biểu hiện không thể coi thường.

Cuộc vận động học và làm theo Bác đã có sức lan tỏa trong cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên các lớp. Trong năm học vừa qua đã 81/183 sinh viên được tuyên dương vì có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình khởi nghiệp được sinh viên hưởng ứng tham gia.

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo, tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách được Đoàn thanh niên, câu lạc bộ tình nguyện được tổ chức thường xuyên có sức lan tỏa trong cộng đồng. Thông qua các cuộc vận động học tập và rèn luyện để tìm ra những sinh viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt để phát triển đội ngũ Đảng viên của Phân hiệu trong tương lai.

Kết thúc buổi học tập Đ/c Lại Vũ Hiệp nhấn mạnh: Để cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với đội ngũ sinh viên có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự phối kết hợp của nhiều nhân tố: sự giáo dục và việc tự bồi dưỡng, rèn luyện của sinh viên, sự nêu gương của mọi người trong xã hội, trong gia đình, của cán bộ, đảng viên, của các thầy, cô giáo, các cán bộ quản lí giáo dục và sự hướng dẫn của dư luận xã hội và pháp luật. Đây cũng là cơ sở và động lực để thầy và trò Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai phấn đấu trong năm học 2018 - 2019. 

IMG 2963IMG 2959

Tác giả: Lèng Minh Tuấn – Phòng Công tác HSSV

Newer news items:

Older news items: