Lao Cai Campus

Tài nguyên đất đang đối mặt với sa mạc hóa

ThS. Đỗ Văn Hải – Khoa Nông Lâm

Tài nguyên đất có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cong người, với khnăng sn xut ca đất góp phn vào hình thành năngsut ca cây trng. Tài nguyênđất có thsn xut trong thi gian dài và có tính n định, chtlượng được duy trì, ít tác động xu đến môi trường, phi đáp ng được yêu cu ca tínhbn vng trong sn xut nông nghip. Tuy nhiên hiện nay môi trường đang bị suy thoái đã dẫn tới khnăng sn xut ca đất và độ phì nhiêu đất đai bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do vậy vic bo tn đất là vn đề ti quan trng cho tính bn vng trong sn xut nông nghip.Bo tn đấtlà kthut có thlàm gia tăng hay kim soát sthoái hóa đất, làm gimhoc tăng/duy trì khnăng sn xut ca đất, tùy thuc vào mc độ thích hp ca các kthut được áp dng.

Các tiến trình thoái hóa làm giảm khả năng sản xuất của đất.

1. Xói mòn đất

2. Mất dinh dưỡng do chảy tràn.

3. Ngập nước.

4. Sa mạc hóa

5. Chua hóa, phèn hóa

6. Đất bị nén chặt

7. Đóng váng trên mặt đất.

8. Mất chất hữu cơ.

9. Mặn hóa.

10. Kiệt quệ dinh dưỡng do rửa trôi.

11. Ô nhiễm độc chất

bài viết này tác giả muốn đề cập tới một trong những quá trình thoái hóa đất là sa mạc hóa. Sa mạc hóa là hiện tượng tự nhiên đáp ứng với điều kiện khí hậu tự nhiên và tình trạng đó trở nên trầm trọng hơn khi có sự can thiệp của con người, tạo ra sự mất cân bằng trong tự nhiên.

88

Các nguyên nhân gây sa mạc hóa:

Ảnh hưởng của sa mạc hóa:

Sa mạc hóa được coi là một vấn đề môi trường lớn mà không thể được giải quyết bởi một cơ quan chức năng hay một người duy nhất nào cả mà cần sự chung tay của tất cả mọi người. Chúng ta cũng có thể tham gia các hoạt động nhóm bảo tồn bên cạnh đó mỗi người cũng cần phải có ý thức tiết kiệm nước, đất và tài nguyên thiên nhiên quý giá khác nữa.

Newer news items:

Older news items: