News and Events

Hội thảo - Tập huấn chuyên môn mầm non “Play-based education - Giáo dục thông qua chơi” Hội thảo - Tập huấn chuyên môn mầm non “Play-based education - Giáo dục thông qua chơi” Thursday, 15 August 2019 Với mục đích bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn cho gi...
Sinh viên Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tham gia Dự án giao lưu thanh niên Việt Nam – Thái Lan năm 2019 Sinh viên Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tham gia Dự án giao lưu thanh niên Việt Nam – Thái Lan năm 2019 Tuesday, 13 August 2019 Từ ngày 1/8 đến ngày 8/8, Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Là...

News of member units