News and Events

Lễ kết nạp đảng viên mới - Chi bộ số 2, Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai Lễ kết nạp đảng viên mới - Chi bộ số 2, Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai Saturday, 08 August 2020 Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề ph...
Chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2020 Chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2020 Friday, 07 August 2020 Thực hiện Kế hoạch số 38 – KH/ĐTN-KCQDN, ngày 10 tháng 6 năm 202...
Tổng kết khóa học Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non,  Giáo dục Tiểu học, (khóa 2018-2020) Tổng kết khóa học Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, (khóa 2018-2020) Saturday, 01 August 2020 Chiều ngày 29/7/2020,  Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại t...

News of member units

Main menu