Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Mô hình giáo dục Đại học 4.0

      Sưu tầm: Nguyễn Minh Hiền – Khoa Khoa học cơ bản

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá thể, gia đình, doanh nghiệp và đặc biệt chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là môi trường giáo dục - nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp 4.0. 

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền công nghiệp mới và đồng thời tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin (CNTT), nhiều trường đại học trên thế giới đã và đang đổi mới toàn diện và theo đó mô hình Giáo dục đại học 4.0 (Giáo dục 4.0) đang được đánh giá là mô hình phù hợp.

         Giáo dục 4.0 nên được hiểu như thế nào?

Giáo dục 4.0 là một mô hình giáo dục thông minh, liên kết chủ yếu giữa các yếu tố nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc đổi mới, sáng tạo và năng suất lao động trong xã hội tri thức.

Mô hình này cũng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giảng viên, sinh viên; tạo điều kiện cho hợp tác giữa giáo dục đại học và sản xuất công nghiệp; gắn kết cùng các nỗ lực phát triển kinh tế khu vực và địa phương… Giáo dục 4.0 giúp hoạt động dạy và học diễn ra mọi lúc và mọi nơi, giúp người học có thể cá nhân hóa, hoàn toàn quyết định việc học tập theo nhu cầu của bản thân.

Read more: Mô hình giáo dục Đại học 4.0

Giáo dục STEM - Những điều bạn cần biết

Nguyễn Minh Hiền - Khoa Khoa học cơ bản

Untitled 

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật  và toán học. Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp người học không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.

Những kỹ năng STEM là tích hợp của 4 kỹ năng:

1. Kỹ năng khoa học:  Người học được trang bị những kiến thức về các khái niệm, các nguyên lý, các định luật và các cơ sở lý thuyết của giáo dục khoa học. Mục tiêu quan trọng nhất là thông qua giáo dục khoa học, người học có khả năng liên kết các kiến thức này để thực hành và có tư duy để sử dụng kiến thức vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong thực tế.

2. Kỹ năng công nghệ: Người học có khả năng sử dụng, quản lý, hiểu biết, và truy cập được công nghệ từ những vật dụng đơn giản như cái bút, chiếc quạt đến những hệ thống phức tạp như mạng internet, máy móc.

 3. Kỹ năng kỹ thuật:  Người học được trang bị kỹ năng sản xuất ra đối tượng và hiểu được quy trình để làm ra nó. Vấn đề này đòi hỏi người học phải có khả năng phân tích, tổng hợp và kết hợp để biết cách làm thế nào để cân bằng các yếu tố liên quan (như khoa học, nghệ thuật, công nghệ, kỹ thuật) để có được một giải pháp tốt nhất trong thiết kế và xây dựng quy trình. Ngoài ra người học còn có khả năng nhìn nhận ra nhu cầu và phản ứng của xã hội trong những vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

4. Kỹ năng toán học: Là khả năng nhìn nhận và nắm bắt được vai trò của toán học trong mọi khía cạnh tồn tại trên thế giới. Người học có kỹ năng toán học sẽ có khả năng thể hiện các ý tưởng một cách chính xác, có khả năng áp dụng các khái niệm và kĩ năng toán học vào cuộc sống hằng ngày.

Read more: Giáo dục STEM - Những điều bạn cần biết

Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Nhà nước và Pháp luật gắn với thực tiễn xã hội và ngành đào tạo

ThS. Hoàng Khánh Chi – Bộ môn Khoa học xã hội         

         Học phần Nhà nước và pháp luật là một trong những môn học thuộc Khối kiến thức đại cương trong khung chương trình đào tạo đại học của Phân hiệu ĐHTN. Học phần này được giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất với số lượng 3 tín chỉ. Học phần Nhà nước và Pháp luật cung cấp cho sinh viên những tri thức về nguồn gốc ra đời, tổ chức bộ máy nhà nước, hệ thống pháp luật, ngành luật… từ đó giúp sinh viên hình thành được niềm tin đối với pháp luật, xác định được thái độ và định hướng về hành vi phù hợp với pháp luật, vai trò của cá nhân đối với nhà nước và xã hội. Tuy nhiên môn học này có nhiều kiến thức lý luận và tính quy phạm pháp luật nên người dạy luôn cần đổi mới phương pháp, tạo sự hứng thú yêu thích của người học khi gắn các kiến thức lý thuyết với thực tiễn xã hội và ngành học.

Read more: Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Nhà nước và Pháp luật gắn với thực tiễn xã hội...

Chia sẻ kinh nghiệm để học tốt Tiếng Trung

         ThS. Đào Thị Biếc - Khoa Khoa học cơ bản  

         Việc tự học tiếng Trung cũng giống như những ngôn ngữ khác, cần một quá trình dài mà người học phải thực sự nỗ lực.   

        1. Đầu tiên chúng ta cần xác định rõ: Vì sao cần học tiếng Trung?

         Lào Cai là khu du lịch trọng tâm của miền Bắc với những thắng cảnh SaPa thị trấn trong mây, nổi tiếng với những phiên chợ tình, đỉnh Phan Xi Păng và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai Hà Khẩu. Đây cũng là nơi có nhiều địa danh lịch sử, thắng cảnh tự nhiên, và là nơi mang đậm nét đặc trưng văn hóa độc đáo của các dân tộc anh em. Chính vì vậy , Lào Cai là điểm thu hút nhiều lượng khách trong và ngoài nước, trong số đó phải đến khách Trung Quốc (sử dụng tiếng Trung). Tiếng Trung là một yêu cầu vô cùng quan trọng đối với ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn…tại tỉnh Lào Cai. Đội ngũ nhân viên ngành du lịch có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ nói chung và tiếng Trung nói riêng sẽ góp phần thu hút và phục vụ tốt cho nhiều khách du lịch nước ngoài, làm họ hài lòng để giữ họ lưu trú dài ngày hơn, khả năng quay trở lại lần nữa sẽ tăng cao.

Read more: Chia sẻ kinh nghiệm để học tốt Tiếng Trung

Vai trò của Khối kiến thức giáo dục đại cương và trách nhiệm của Khoa Khoa học cơ bản

           ThS. Nguyễn Hoàng - Khoa Khoa học cơ bản

          1. Vai trò của khối kiến thức giáo dục đại cương

         Nước ta gọi “giáo dục đại cương” trong khi các nước dùng cụm từ “giáo dục tổng quát” (general education). Nội dung của giáo dục tổng quát thường bao gồm: kỹ năng nhận thức và năng lực/kỹ năng xã hội (thu thập dữ liệu, quan sát và phân tích, giải quyết vấn đề, thích nghi với môi trường mới, quan hệ xã hội...); những nội dung liên quan đến luân lý, phẩm hạnh, đạo đức; những hiểu biết chung về triết học, kinh tế học, luật học, về nhà nước, thiết chế, về lịch sử, tôn giáo, nghệ thuật...

          Những môn học đại cương được ví như nền móng của một ngôi nhà. Móng có chắc thì nhà mới vững được. Các doanh nghiệp ngày nay khi tuyển người thường ưu tiên kiến thức nền tốt để đào tạo thêm. Học tốt các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương là tiền đề để sinh viên học tốt các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành.

Read more: Vai trò của Khối kiến thức giáo dục đại cương và trách nhiệm của Khoa Khoa học cơ bản

Download Template Joomla 3.0 free theme.